Varför Mulching Är En Dålig Idé För Dina Irriser


Varför Mulching Är En Dålig Idé För Dina Irriser

Mulching är vanligtvis en stor organisk metod för bekämpning av ogräs, men det kan vara förödande för dina iris växter. Täckning av rhizomerna - stjälken av iris-med organiskt material kan främja bakterier och kommer att locka den destruktiva irisborrmaskinen. Känslig för råtta Iris är i allmänhet en robust växt som även kommer att springa upp från kasserade klädselar i komposten.


Mulching är vanligtvis en stor organisk metod för bekämpning av ogräs, men det kan vara förödande för dina iris växter. Täckning av rhizomerna - stjälken av iris-med organiskt material kan främja bakterier och kommer att locka den destruktiva irisborrmaskinen.

Känslig för råtta

Iris är i allmänhet en robust växt som även kommer att springa upp från kasserade klädselar i komposten. Men när smittade, kommer bakterier snabbt att orsaka förödande rot och kan även sprida sig från iris till iris genom rotsystemen. Iris rhizomer är särskilt mottagliga för råtna när de är täckta med den fuktiga organiska substansen. Tänk på detta under plantering, eftersom plantering för djupt kommer att ha samma skadliga effekt.

Att locka skadedjur

Förutom att skapa en fuktig råtta miljö som rhizomerna inte kan överleva, lockar mulch även irisborrmaskinen. Irisborrar är en av de få skadedjur som stör de annars resistenta iriserna. Skäggiga typer av iris riskerar att skada från dessa skadedjur.

Moths lägger ägg i mulken. På våren tuggar larverna ner till dina irisers rötter. De skadade rhizomerna är då mycket mottagliga för bakterieinfektionen som orsakar mjuk rot. Av dessa skäl plantera iris med stjälkarna helt över jorden, ta bort skräp och använd inte mulch.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Mulching vs Side Discharge - Why I Prefer To Side Discharge When Mowing.