Varför En Slangkoppsugare Är Nödvändig


Varför En Slangkoppsugare Är Nödvändig

A slangkoppsugare används i grunden för att förhindra vattenförorening. I en standardkommun hålls vattentrycket inom systemet konsekvent på högtrycksnivå för att säkerställa fritt flöde, rent vatten i de omgivande hushållen och företagen. Om en droppe i vattentrycket uppstår, kanske på grund av en nödsituation, som frusna rör, vattenstörningar eller till och med vattenbrist på grund av hög efterfrågan, kan detta vara en mycket farlig situation.


A slangkoppsugare används i grunden för att förhindra vattenförorening. I en standardkommun hålls vattentrycket inom systemet konsekvent på högtrycksnivå för att säkerställa fritt flöde, rent vatten i de omgivande hushållen och företagen. Om en droppe i vattentrycket uppstår, kanske på grund av en nödsituation, som frusna rör, vattenstörningar eller till och med vattenbrist på grund av hög efterfrågan, kan detta vara en mycket farlig situation. Det låga vattentrycket lämnar vattentillförseln mottaglig för förorening, vilket ibland leder till mycket allvarliga konsekvenser. I vissa fall kan effekterna av extrema vattenförorening till och med vara dödlig.

Förebyggande av återflöde

För att hantera detta farliga problem är det nödvändigt att använda det som är känt som förebyggande enheter för återflöde enligt lag i många länder och de måste installeras för att följa bygg- och VVS-koder.

HVB

En slangkoppsugare eller HVB är en typ av backflow-förebyggande anordning som förhindrar denna typ av förorening genom att skapa ett mellanrum mellan den lokala kranen och den huvudsakliga kommunala vattentillförseln.

Miljöskyddsmyndigheten uppmanar att lokala vattenleverantörer håller sig till en viss vattenrenhetsstandard och många kommuner i USA har strikta föreskrifter och årliga inspektioner på HVB-installationer.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Sabina Ddumba - Varför är kärleken röd - Så mycket bättre (TV4).