När Behövs En Tryckpump För Vattenstryck?


När Behövs En Tryckpump För Vattenstryck?

En vattentryckpump kan vara nödvändig om ett hem får lågt vattentryck från en kommunal vattenleverantör eller från en djup brunn. Dessa boosterpumpar kan öka vattentrycket i ett hus med så mycket som 70 psi. Om boosterpumpar behövs Om ett hem ligger nära ena sidan av ett kommunalt vattenförsörjningssystem eller högt ovanför kan tyngdkraften påverka vattentrycket.


En vattentryckpump kan vara nödvändig om ett hem får lågt vattentryck från en kommunal vattenleverantör eller från en djup brunn. Dessa boosterpumpar kan öka vattentrycket i ett hus med så mycket som 70 psi.

Om boosterpumpar behövs

Om ett hem ligger nära ena sidan av ett kommunalt vattenförsörjningssystem eller högt ovanför kan tyngdkraften påverka vattentrycket. På liknande sätt, om vattentrycket är lågt i lägenheter på toppen av en hög byggnad, eller i ett hus som betjänas av en djup eller avlägsen brunn, kan tyngdkraften minska effektiviteten i vattentillförseln. I dessa fall behövs en vattentryckspumppump. Om vattentillförseln beror på tyngdkraften för att leverera vattnet, i stället för ett trycksystem (det är bara fallet i mycket små städer), skulle det vara lämpligt att installera en booster.

Hur man berättar om en boosterpump behövs

Se om vattentrycket är dåligt i alla rum i huset. Kontrollera därefter att det inte finns några läckor, kinks eller träskor i husets rörmokare eller VVS-armaturer. Be också en rörmokare att mäta vattentrycket före vattentrycksregulatorn, eller med regulatorn öppnad hela vägen. Om vattentrycket är under 40 psi behövs en boosterpump.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Fysik 1 Vätsketryck - Tryckökning och olika densiteter.