Vid Utformningen Av Hammare Föredra Framför Pneumatiska Spikpistol


Vid Utformningen Av Hammare Föredra Framför Pneumatiska Spikpistol

En pneumatisk nagel eller spikpistol kan göra de flesta byggprojekt mycket enkelt. Den pneumatiska naglaren ersätter snabbt användningen av en gammaldags ramhammare. Ramhammare är fortfarande ganska användbara men du hittar många fall när det är bättre att använda den gammaldags hammaren istället för den högre drivna snabbare naglarpistolen.


En pneumatisk nagel eller spikpistol kan göra de flesta byggprojekt mycket enkelt. Den pneumatiska naglaren ersätter snabbt användningen av en gammaldags ramhammare . Ramhammare är fortfarande ganska användbara men du hittar många fall när det är bättre att använda den gammaldags hammaren istället för den högre drivna snabbare naglarpistolen. Så frågan är, när använder du dem?
Takläggning
Många takläggare använder nagelpistolen för att säkra allt snabbt och enkelt. Vissa takläggare föredrar dock att använda ramar. Det kan vara mer arbete, och mer tidskrävande, men de som tror på den här metoden är bäst att berätta att ett tak som sätts ihop eller repareras med en ramhammare, kommer att vara längre. De tror att användandet av armbågsfett är det bästa sättet att ha ett kvalitets, livslångt tak installerat. Du har mer precision med en ramhammare, och i slutändan mer kontroll över kvaliteten.

Inramning av små föremål

Om du ramlar ett hus fungerar en spikpistol bäst på de stora delarna av ramen. Men när det gäller mindre, mer exakta anslutningar kommer en ramhammare att göra ett bättre jobb. Speciellt när du arbetar med mindre portioner eller bredd av trä kan nagelpistolen ge mycket tryck. Det kan hända att du hittar sådana situationer när du arbetar med fönsterramar, fönsterlådor, planteringslådor, skåphörn och många andra ställen där inramning är nödvändig men svår att nå. Du kan styra mängden tryck mer exakt genom att använda en ramhammare och spika den manuellt.

Inomhusprojekt

För säkerhets skull är det också bäst att lämna spikpistolen till stora projekt utanför huset. Att använda en spikpistol inuti kan orsaka skador på din egendom och till människor. Trycket som produceras av den pneumatiska naglaren kan tvinga en spik mycket längre än vad du förutser. Det finns många skräckhistorier om att människor skadar sig när de försöker använda en spikpistol i huset. Om du har ett enkelt projekt, som hyllor eller bokfall, kanske du vill undvika nagelpistolen. När som helst du arbetar på ett inomhusprojekt är det bäst att hålla fast vid en ramhammare och armbågsfett.

Skarpa vinklar

I många projekt kommer du att stöta på att placera en spik i ett besvärligt hörn eller en vinkel. Att använda en pneumatisk naglar för detta kan vara mycket svårare än att bara använda en ramhammare. Om du har nageln på fel ställe, är det mycket lättare att ta bort om du har handspikat det. Om du har använt en pistol kan nageln vara omöjligt att ta bort.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Bygg en smart pneumatisk kran med enkla medel.