Vad Gör Du När Screen Door Är För Kort


Vad Gör Du När Screen Door Är För Kort

Vad du behöver Med tiden kan vissa situationer bidra till att din skärm dörrkort blir kort. Konstant drift av din skärmdörr kan orsaka att hjulen blir slitna, eller sprickor i dörrens struktur kan orsaka att den förkortas. Andra problem som balans och rullande påverkar också din skärmdörr. Lyckligtvis kräver en förkortad skärmadörr inte nödvändigtvis en ersättningsdörr.


Vad du behöver

Med tiden kan vissa situationer bidra till att din skärm dörrkort blir kort . Konstant drift av din skärmdörr kan orsaka att hjulen blir slitna, eller sprickor i dörrens struktur kan orsaka att den förkortas. Andra problem som balans och rullande påverkar också din skärmdörr. Lyckligtvis kräver en förkortad skärmadörr inte nödvändigtvis en ersättningsdörr. Med rätt material och instruktioner kan du reparera skärmdörren för att fungera som ny.

Steg 1 - Inspektera dörrspårning

Om din skärmadörr stöter på spåret när du öppnar den eller om den helt enkelt faller ut, krävs en noggrann inspektion av varför problemet uppstår. Kontrollera spåren längst ner på din dörr för att se om det finns några skräp som kvistar och andra skräp som hindrar korrekt drift. Om det finns skräp i spåret, löser ditt problem helt enkelt genom att avlägsna skräpet och du kan tvätta spåret för att se till att det inte finns någon slits kvar. Men om skräp i spåret inte är problemet, fortsätt att inspektera dörren själv.

Steg 2 - Inspektera dörrramen

En noggrann undersökning av bildskärmsdörrens ram kunde avslöja problemet. Ta bort dörren från spåret och placera den framför dig så att du ser ner dörrens överkant. Kontrollera att dörrens överkant är helt rak. Upprepa denna åtgärd för dörrens nedre kant och på båda sidor. Du kan upptäcka att din dörr är varvad på en av dessa fyra ställen och räta den med din hand om dörrramen är aluminium tillräcklig.

Steg 3 - Kontrollera vinklarna

Efter inspektion och korrigering i varp i din skärmdörr, kontrollera varje vinkel på hörnen på dörrarna för att säkerställa att vinklarna verkligen är 90 grader. Det finns tillfällen då vinklarnas sömmar separeras och att dörren blir felaktigt formad. Om vinklarna är separerade, placera din skärmdörr på en plan yta och tryck i motsatta hörn av dörren för att få tillbaka sömmarna. Lödning av hörnen tillsammans förhindrar separation i framtiden. När du har lödat hörnen, kolla igen dörren för några varp.

Steg 4 - Inspektera rullar

Beroende på hur gammal din skärmdörr är, kan rullarna som fungerar i dörrramens spår användas. Om så är fallet visas din skärmdörr för kort. Ta bort de gamla rullarna med din skruvmejsel och sätt in de nya rullarna på bildskärmens dörrram. Se till att de är ordentligt säkrade.

Steg 5 - Placera dörren tillbaka i ramen

När du har gjort alla justeringar och byte av maskinvara, sätt tillbaka skärmdörren i ramen. Kontrollera att den glider ordentligt och att dörren är säker i ramen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to Repair a Screen Door (8 Steps).