Vad Är Det Bästa Dammfiltret För En Koi Pond?


Vad Är Det Bästa Dammfiltret För En Koi Pond?

De bästa dammfiltrarna för koi dammar hjälper till att hålla din damm ren och vacker att titta på. Pärlfiltrer Pärlfilter är i allmänhet mindre och använder en något annorlunda filtreringsmetod. Kammaren är packad med pärlor, vilka fungerar som filter. När material sätts in i filtret, fäller pärlorna materialet och filtrerar därför vattnet.


De bästa dammfiltrarna för koi dammar hjälper till att hålla din damm ren och vacker att titta på.
Pärlfiltrer
Pärlfilter är i allmänhet mindre och använder en något annorlunda filtreringsmetod. Kammaren är packad med pärlor, vilka fungerar som filter. När material sätts in i filtret, fäller pärlorna materialet och filtrerar därför vattnet. De hjälper också till med nitrifiering. Detta är ett nödvändigt steg för någon damm med fisk. Som fiskutsläpp kommer ammoniak att byggas upp i vattnet. Nitrifikationsprocessen rensar ammoniak genom att omvandla den till kväve.
Trickle Filter
Om du har en liten damm kan ett trickle filter fungera. Dessa ses mest i inomhustankar, vissa har haft framgång med att använda dem i utomhus dammar. Dessa filtertyper är utformade för att dra vattnet ur dammen och dränera det på en filterskärm. Det är ett bra filter för nitrifikationsprocessen, men det kan vara ett krångel att hantera i en utomhus dammsättning.
Biologiskt filter
Detta filter använder i grunden en standardfiltreringsmetod och inkluderar frisättning av fördelaktiga bakterier i dammen. Dessa är förmodligen de bästa filtren för en koi-damm. De kräver lite underhåll och hjälper till att upprätthålla hela ekosystemet.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Liten damm med guldfiskar o koi..