Vad Är En Manifold Press Sensor?


Vad Är En Manifold Press Sensor?

Manifoldtryckssensorn kallas ocksÄ en MAP-sensor. Varje bil har en serie sensorer som behövs för att bilen ska fungera korrekt. MAP-sensorn rÀknas bland de mest avgörande sensorerna i en bil. Det Àr ansvarigt att sÀkerstÀlla att de datoriserade funktionerna i samband med bilens tÀndning exekveras med precision.


Manifoldtryckssensorn kallas ocksÄ en MAP-sensor. Varje bil har en serie sensorer som behövs för att bilen ska fungera korrekt. MAP-sensorn rÀknas bland de mest avgörande sensorerna i en bil. Det Àr ansvarigt att sÀkerstÀlla att de datoriserade funktionerna i samband med bilens tÀndning exekveras med precision.

FörstÄ funktionen för manifoldtryckssensor

MAP-sensorn styr inmatningen / utgÄngen till bilens PCM (motorns styrmodul). MAP-sensorn kÀnner igen nÄgon form av tryckförÀndringar inom motorns tÀndsystem och skapar en motsvarande tÀndsignal. Varje gÄng vakuum / tryckingÄngen stiger, matar spÀnningsutmatningsavlÀsningarna av MAP-sensorns dip. Denna spÀnningsavlÀsning överförs till PCM som i sin tur sÀkerstÀller att tÀndsystemets tidpunkt / intensitet styrs.

FörstÄ tryckprofiler för manifoldtryck

Indikationer pÄ funktionsfelgivare Tryckgivare inkluderar rökig avgas frÄn bilen tillsammans med extrema motorvibrationer. Att ignorera problem med sensorn kan leda till att bilen stÀngs av helt. Om du har upprepade problem med att starta bilen Àr det lÀmpligt att kontrollera MAP-konfigurationen. Du bör kontrollera alla komponenter i MAP-sensorn, inklusive dess vakuumslang och de elektriska anslutningarna. Fel i komponenterna Àr de vanligaste utlösarna som orsakar att en sensor fungerar oregelbundet. Total uppdelning av en sensor Àr en sÀllsynt förekomst. Om emellertid MAP-komponenterna inte repareras i tid, kan spÀnningsfluktuationerna orsaka irreparabel skada pÄ sjÀlva sensorn.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to Test a MAF or MAP Sensor With a Multimeter - Plus an Operations Guide.