Vad Är En Förbränningsanläggning För Fastavfall?


Vad Är En Förbränningsanläggning För Fastavfall?

A förbränningsanläggning för fastavfall är i grunden någon eld som används för att skräpa bort sopor. Även om detta kan innefatta en brännskall på en persons bakgård, hänvisar termen vanligen till en tillverkad enhet som har en tillträdesöppning belägen vid eller nära toppen för att lasta sopor i förbränningsanordningen, en dörr för avlägsnande av oförbrännbara föremål, en skorstenenhet, och någon typ av askborttagningsbricka.


A förbränningsanläggning för fastavfall är i grunden någon eld som används för att skräpa bort sopor. Även om detta kan innefatta en brännskall på en persons bakgård, hänvisar termen vanligen till en tillverkad enhet som har en tillträdesöppning belägen vid eller nära toppen för att lasta sopor i förbränningsanordningen, en dörr för avlägsnande av oförbrännbara föremål, en skorstenenhet, och någon typ av askborttagningsbricka. Kan producera extremt höga temperaturer, förbränningsavfall kan förbränna nästan alla typer av sopor annat än metaller. Placera aldrig brandfarliga eller explosiva vätskor, såsom bensin, sprutfärgburkar eller andra sprut-aerosolburkar i förbränningsugnen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: What.