Vad Är En Sänkluft?


Vad Är En Sänkluft?

ÄVen om du kanske inte är medveten om det, kommer du troligen att upptäcka att flera, om inte alla, avlopp i ditt hem har en sänksampare. Att vara medveten om vad komponenten är och dess funktion kommer att vara användbar i händelse av att behovet av reparation uppstår. Plats En tvättluftsfläkt finns i kranens handfat och ligger vanligtvis i spetsen av den.


Även om du kanske inte är medveten om det, kommer du troligen att upptäcka att flera, om inte alla, avlopp i ditt hem har en sänksampare . Att vara medveten om vad komponenten är och dess funktion kommer att vara användbar i händelse av att behovet av reparation uppstår.

Plats

En tvättluftsfläkt finns i kranens handfat och ligger vanligtvis i spetsen av den. En spishäll med spishäll kan också använda enheten, men den ligger ofta vid slangens botten.

Funktion

Syftet med en sinkfläkt är i huvudsak att tillsätta luft till vattnet innan det kommer ut ur kranen. Om det inte är på plats kommer vattnet att komma från kranen i en enda ström. Luftaren gör att vattnet kommer ut som droppar, vilket minskar mängden stänk som uppstår.

Resultat

En sinkflöde hjälper till att skapa bättre vattenflöde i egenskaper som lider av lågt vattentryck. Det fungerar också som ett sätt att minska nivån på vattenförbrukningen, eftersom det skapar högre vattentryck. På grund av att luftaren sprider vattenflödet, lämnar mindre vatten kranen.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Slik renser du vannlåsen under vasken.