Vad Är Det Bästa Sättet Att Ställa In En Logg På En Splitter?


Vad Är Det Bästa Sättet Att Ställa In En Logg På En Splitter?

A log splitter är dagens moderna ekvivalent med drivspikar i mitten av en logg för att bryta den i användbara delar. Maskinkraften är alltid att föredra för muskelkraft och en maskindriven klyvklingare bör ha loggen inlagd i den längs sin axel så att mauländen kan ta upp någon slakhet i enheten och dra maulen mot plattan.


A log splitter är dagens moderna ekvivalent med drivspikar i mitten av en logg för att bryta den i användbara delar. Maskinkraften är alltid att föredra för muskelkraft och en maskindriven klyvklingare bör ha loggen inlagd i den längs sin axel så att mauländen kan ta upp någon slakhet i enheten och dra maulen mot plattan. Detta ska dela loggen ner i mitten lika lätt som en het kniv genom smör. Glöm inte standard säkerhetsförfaranden: en hård hatt, skyddsglasögon, tunga handskar, överaller (om splinter bryts iväg) och tunga stövlar för att skydda dina fötter.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Como usar um divisor de madeira.