Vad Orsakar Ett Avloppsrör För Bortskaffande Av Sopor För Att Täppa Till?


Vad Orsakar Ett Avloppsrör För Bortskaffande Av Sopor För Att Täppa Till?

Vatten som spolas ner genom urladdningspumpen p e av avfallshanteringen kommer ibland att misslyckas eftersom det här röret är igensatt. Förutom att du behöver koka bort dessa rör kan du också hjälpa till att förhindra framtida träskor genom att bestämma orsaken till dina träskor. Följande är några orsaker till täppning: Spolvatten Vatten behövs för att spola upp mat i mitten av dräneringen.


Vatten som spolas ner genom urladdningspumpen p e av avfallshanteringen kommer ibland att misslyckas eftersom det här röret är igensatt. Förutom att du behöver koka bort dessa rör kan du också hjälpa till att förhindra framtida träskor genom att bestämma orsaken till dina träskor. Följande är några orsaker till täppning:

Spolvatten

Vatten behövs för att spola upp mat i mitten av dräneringen. Om vattenflödet är för långsamt, kommer det här matet att tappa bort.

Granulärt avfall

Små granulära partiklar från slipade äggskal och kaffe, fastnar i röret som slam och orsakar träskor.

Stärkelsepasta eller fibrösa material

Lim som skapats från grunden, stärkelsepotatisskalningar samt selleri eller andra fibrösa livsmedel kommer också att täppa till ditt dränering.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Sortera avfall med Sopan.