Vad Är De Potentiella Miljöfarorna Med Att Använda Ett Hemlagat Avfallsförbränningsugn?


Vad Är De Potentiella Miljöfarorna Med Att Använda Ett Hemlagat Avfallsförbränningsugn?

Det finns flera miljöhänsyn i samband med förbränningsanläggningar, inklusive användningen av en hemmagjord förbränningsanläggning. Koldioxid utsöndras från vilken eld som helst och är potentiellt dödlig, och svaveldioxid och saltsyra kan också finnas i förbränningsanläggningar. Det finns också risk för brand och explosion vid användning av en hemlagad förbränningsugn, vilket utgör en fara och en miljöhänsyn.


Det finns flera miljöhänsyn i samband med förbränningsanläggningar, inklusive användningen av en hemmagjord förbränningsanläggning . Koldioxid utsöndras från vilken eld som helst och är potentiellt dödlig, och svaveldioxid och saltsyra kan också finnas i förbränningsanläggningar. Det finns också risk för brand och explosion vid användning av en hemlagad förbränningsugn, vilket utgör en fara och en miljöhänsyn. Undvik att placera mycket brännbara eller explosiva material i förbränningsanordningen för att minimera dessa risker. Plast och vissa andra material kan producera giftiga rök och bör inte förbrännas. Detta inkluderar takbältros och vinylfasad. Dessa föremål ska bortskaffas på en deponi istället.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Vuilverbranding.