Använda Bio-Diesel Att Värma Ditt Hem


Använda Bio-Diesel Att Värma Ditt Hem

Det kan vara något du tycker är bara bra att köra en dieselmotordrivna motor, men Biodiesel är ett utmärkt alternativt bränsle till din oljeeldade ugn. Vad är bio-diesel? Biodiesel är bränsle som tillverkas av nya eller använda vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Denna typ av bränsle har den extra fördelen att den är giftfri och förnybar.


Det kan vara något du tycker är bara bra att köra en dieselmotordrivna motor, men Biodiesel är ett utmärkt alternativt bränsle till din oljeeldade ugn.

Vad är bio-diesel?

Biodiesel är bränsle som tillverkas av nya eller använda vegetabiliska oljor eller animaliska fetter. Denna typ av bränsle har den extra fördelen att den är giftfri och förnybar. Regelbunden värmeolja tar tusentals år att producera och ökar snabbt i kostnader. Det nya biodieselbränslet kan vara klart att användas inom några månader.

Ingen speciell utrustning behövs

Vanligtvis med hjälp av alternativa bränslen behöver du eftermontera de olika mekanikerna och apparaterna för att kunna köra på den. Med ett biodieselbränsle kan du använda samma oljeeldade ugn som du har använt. Det finns inga speciella utrustningar som behövs för att bränna ditt biodieselbränsle.

Förvaringshänsyn

Eftersom biodiesel är som vanlig nr 2-olja har den vissa temperaturproblem som gör att det är ett problem. Om du bor i ett område som blir extremt kallt på vintern måste du se till att biobränslen inte lämnas ute ute under vintermånaderna. Biodiesel börjar börja gel när temperaturen sjunker och inte hälls smidigt när det blir 11 grader under noll. För människor som bor i de södra delarna av landet behöver man inte oroa sig för detta problem, men de som bor i norr måste antingen ha inomhuslagring av bränslet eller en underjordisk tank.

Prisöverväganden

Biodiesel har en mycket bättre inverkan på miljön än vad som görs på plånboken. På grund av processen att göra bränslet kommer du att sluta betala cirka 20 cent per gallon än vad du skulle regelbundet dieselbränsle. Eftersom efterfrågan på nya alternativa bränslen ökar, bidrar tillgängligheten av biot diesel till att minska kostnaden över tiden.

Kan göras hemma

På en dag och ålder när människor ser mer och mer ut för självförsörjning och gröna alternativ till energi och bränslen är biot diesel ett bra alternativ. För att kompensera kostnaden för biodieselbränsle kan du göra bränslet i ditt eget hem. Med rätt utrustning och några grundläggande, vanliga material är det ganska lätt att göra eget bränsle hemma. Vissa människor som gör sitt eget biobränsle har fri tillgång till begagnad vegetabilisk olja genom att återanvända oljan som används i restauranger. Med lite tid (några månader i väntan) och viss blandning med vissa kemikalier kan du få lite olja att köra din bil eller värma ditt hem.

Klar för att bränna bio-dieselbränsle

Flera tester har visat att det inte behövs någon speciell utrustning eller byte av ugn för att värma ditt hem. Det finns några saker du bör göra för att göra saker redo att brinna det nya bränslet.Rengör ugnen och pannan noggrant och byt ut oljefiltret. Om du har en äldre oljetank, kanske du vill ha det städas också. Börja med en lägre B5-blandning av biobränsle för att få igång och öka koncentrationen de närmaste månaderna eller vänta tills nästa uppvärmningssäsong.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to make Bio diesel at home in Urdu / Hindi.