Enhetlig Byggnadskod Förklarade


Enhetlig Byggnadskod Förklarade

Den enhetliga byggkoden Àr en systematisk regelregel som har vidtagits för att sÀkerstÀlla att alla byggnader inom ett visst omrÄde bibehÄller sÀkerhets- och hÀlsokrav för att skydda anvÀndarnas liv och deras grannar frÄn farlig byggnad. Vem utvecklar en byggnadskod? En modellkod kan utvecklas av följande myndigheter och organisationer inom ett omrÄde eller av en kommitté som involverar flera av dem: StÀder Stater Professionella samhÀllen Branschorganisationer Regionala organisationer (dvs.


Den enhetliga byggkoden Àr en systematisk regelregel som har vidtagits för att sÀkerstÀlla att alla byggnader inom ett visst omrÄde bibehÄller sÀkerhets- och hÀlsokrav för att skydda anvÀndarnas liv och deras grannar frÄn farlig byggnad.

Vem utvecklar en byggnadskod?

En modellkod kan utvecklas av följande myndigheter och organisationer inom ett omrÄde eller av en kommitté som involverar flera av dem:

 • StĂ€der
 • Stater
 • Professionella samhĂ€llen
 • Branschorganisationer
 • Regionala organisationer (dvs. BOCA-byggande tjĂ€nstemĂ€n och kodadministratörer)

Typ av byggkoder

PÄ grund av att byggkoder kan utvecklas av olika enheter enligt ovan och att ett specifikt omrÄde kan anta varierande byggkoder, anvÀnde vi att ha mÄnga koder i drift. DÀrefter utvecklades Uniform Building Code. SÄdana koder Àr inkluderade:

 • Stadsbyggnadskoder
 • Statlig byggkod
 • Nationell byggkod
 • Standardbyggnadskod

PÄ grund av skillnader i sÄdana koder blev det svÄrt för landet att administrera byggnadsstandarden likformigt. Det var sÀrskilt svÄrt att se till att alla stater följde sÀkra principer i sin konstruktion i USA. Före 1927 kunde ett enkelt tillstÄnd ha upp till 4 olika koder i drift samtidigt.

Problemet blev Ànnu vÀrre nÀr det gÀllde internationella byggstandarder, eftersom varje nation har flera koder i drift. Det var följden av dessa avvikelser att Uniform Building Code utvecklades.

Vad Àr Uniform Building Code?

Vanligtvis kallad UBC, invigdes denna kod 1927 som ett initiativ frÄn International Council of Building Officials. Huvudintroduktionen av upprÀttandet av koden var att frÀmja allmÀn sÀkerhet genom att anta en singel standardiserad uppsÀttning krav för alla sÀkra byggverk i alla stater i USA.

Upp till 1997 publicerades uppdaterade utgÄvor av UBC efter vart tredje Är. 1997 Ärs utgÄva blev den sista versionen av UBC.

Vad finns i Uniform Building Code?

Uniform Building Code innehÄller exakta krav som varje byggnad mÄste följa. SÄdana föreskrifter brukar kallas minimala strukturella krav. Specifikationerna Àr sektorerade för att de innehÄller:

 • Grundkrav för alla typer av byggnader
 • Takkrav
 • VVS-krav
 • Kraven pĂ„ elutrustning
 • Sanitetskrav
 • AvslutningsbestĂ€mmelser

Vem anvÀnder Uniform Byggnadskod?

Följande yrkesverksamma och enheter anvÀnder UBC i sin dagliga verksamhet.

 • SĂ€kerhetsinspektörer frĂ„n lokala myndigheter
 • Miljöforskare
 • Fastighetsutvecklare
 • Byggentreprenörer och underleverantörer
 • Tillverkare av byggprodukter
 • FörsĂ€kringsbolag
 • AnlĂ€ggningschefer
 • HyresgĂ€ster

Code of History

Efter 73 Är i drift ersattes UBC sedan med en ny version av regler som kallades International Building Code (IBC). IBC publicerades 2000 av International Code Council (ICC). För nÀrvarande nordamerikanska lÀnder har antagit IBC som standard benchmark för att administrera konsekventa standarder i alla sÀkra konstruktioner. Det Àr dock viktigt att notera att den nya IBC bildades pÄ UBC: s mall. Nu blev UBC den ledande principen inte bara för IBC utan Àven för mÄnga standardiserade byggkoder som antogs av mÄnga nationer i vÀrlden.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Why is the universe flat?.