Problemlösning Problem Med Hetvattentvätt


Problemlösning Problem Med Hetvattentvätt

A varmvattenberedare är praktisk att ha i ditt kök eller badrum. Många kontor kommer också att använda varmvattenberedare i bryggor. De gör det möjligt att använda omedelbart varmt vatten genom att vrida på en kran. De kan stöta på problem och gör ofta. Lyckligtvis är de relativt enkla att diagnostisera.


A varmvattenberedare är praktisk att ha i ditt kök eller badrum. Många kontor kommer också att använda varmvattenberedare i bryggor. De gör det möjligt att använda omedelbart varmt vatten genom att vrida på en kran. De kan stöta på problem och gör ofta. Lyckligtvis är de relativt enkla att diagnostisera.

Inget varmt vatten

Om du inte kan få varmt vatten från din dispenser finns det flera saker du kan kontrollera. Kontrollera först strömmen. De flesta varmvattenbehållare ansluts till ett standarduttag. Kontrollera att enheten fortfarande är inkopplad. Om så är fallet kan du kontrollera själva uttaget. Många kök och badrum har nu uttag med överbelastningsbrytare inbyggda. Om strömbrytaren har blivit utlösad måste du återställa den. Du kan göra det genom att trycka på återställningsknappen, vänta några minuter och prova utmataren igen. Om detta inte fungerar, och du har bestämt uttaget är problemet är det bäst att få en elektriker komma ut för att fixa det. Om utloppet fungerar ordentligt och du fortfarande har inget varmt vatten kontrollera värmeelementet. Precis som med vilken apparat som helst, kommer komponenterna bara att brinna ut över tiden. Du kan kolla med tillverkaren för att få reda på hur du får tillgång till värmeelementet. De flesta tillverkare skickar dig reservdelar och instruktioner på begäran. Många kommer att ta ut en avgift för detta, men det är nästan alltid billigare än att köpa en ny enhet.

Vatten är för varmt

Varmvattenberedare kommer vanligtvis att ha en förinställd temperatur. De flesta tillåter dig att justera temperaturen om du vill. Det är vanligtvis så enkelt att du tar bort frontpanelen när enheten är urkopplad. Vissa modeller kommer att ha en ratt, och andra kommer att ha en digital läsning som används för att justera temperaturen.

Dåligt vattentryck

En varmvattenberedare fungerar genom att samla vatten i en intern tank och hålla den uppvärmd. Vattnet drivs från tanken till kranen när du aktiverar varmt vatten. Om trycket är dåligt kan det bero på ett hinder i röret som leder från tanken till kranen. Du kan testa detta genom att koppla ur röret och blåsa luft genom det. Om röret inte är hindrat, kontrollera också det inkommande vattnet, detta kan vara hindrat. En annan orsak till svagt tryck kan vara att en ventil inte är tillräckligt öppen. Kontrollera att ventilen är öppen hela vägen.

Läckra kranar

Om du har en kontinuerlig läckage i kranan är det troligt en felaktig avstängningsventil. Ett litet vattendroppar från tid till annan är inte en stor sak, men en kontinuerlig läcka kommer att minska värmarens effektivitet, liksom slösa mycket vatten. En läckande avstängningsventil är inte något som vanligtvis kan fixas på egen hand. Kontakta tillverkaren för alternativ, eller kontakta en auktoriserad reparatör.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Kärcher Professional - Fördelar med högtryck och hetvatten.