Trädgårdsskötsel Och Underhåll


Trädgårdsskötsel Och Underhåll

Förutom den form i vilken den har utbildats finns det ingen skillnad mellan ett topiaryträd och samma träd växer naturligt. Topiary-trädet kräver exakt samma vård, men det har speciella tilläggskrav. Kontrollera trådar Om ett topiary-träd har formats genom att kablar eller ljus ingår, måste ledningarna kontrolleras regelbundet.


Förutom den form i vilken den har utbildats finns det ingen skillnad mellan ett topiaryträd och samma träd växer naturligt. Topiary-trädet kräver exakt samma vård, men det har speciella tilläggskrav.

Kontrollera trådar

Om ett topiary-träd har formats genom att kablar eller ljus ingår, måste ledningarna kontrolleras regelbundet. Ledningarna får inte kunna gnida mot någon del av trädet. Om trådarna är rostiga måste du rengöra dem. Rost, om den finns på ledningarna, kommer att försvaga dem och ge dem en mer slipande yta.

Kontrollera ankarpoängen

Du bör fästa ledningar till topparket med ankarpunkter. Dessa kommer förmodligen att tillverkas genom montering av stålstänger genom grenar. Naturen hos dessa stålstänger är varierad, men de kommer att innehålla skarvar av bultar eller krokar. Se till att bulten inte är rostig och att det inte finns några tecken på störning runt hålet i grenen.

Kontrollera grenar

Några av grenarna kommer att ligga i onaturliga positioner och det är viktigt att de inte skapar håligheter där vatten kan samlas. Detta kan leda till svampinfektioner. Eftersom topiariet kommer att presentera en ovanlig profil för vinden, kan den drabbas av skador som orsakas av ökad vindmotstånd. Leta efter bevis på sprickor eller splittringar i barken.

Kontrollera saldo

Det är lätt att glömma att ett topiary-träd fortfarande måste vara rimligt balanserat om det fortsätter att stå. Det är ofta en fråga om att kontrollera efter varje beskärning för att se att trädet är i balans. Om balansen är fråga, kan trädet börja luta sig eller vrida sig. Denna rörelse kan vara mycket långsam att börja med men accelerera snabbt när en kritisk punkt har uppnåtts. Att lägga till balans i ett träd när en obalans verkar utvecklas kan innebära att nya grenar tränas in i ljusområdet.

Kontrollera lövkvaliteten

Se till att lövverket fortfarande är en bra hälsosam grön. När lövverk börjar blekna kan det vara ett tecken på att mängden matproduktion genom fotosyntes inte längre är tillräcklig. Det enda svaret på detta problem är att exponera mer av lövverket för direkt solljus.

Cut Out Dead Wood

Ofta lämnar formningen av topiariet några längder av skott utan löv. Dessa kommer ofta att dö och se otäcka ut eller bli en plats för en svampinfektion. Det är bäst att trimma dessa ut helt och hållet.

Kontrollera efter stabilitet

Många topiary träd har smala bollar och kan skakas nådigt av höga vindar. Trots att trädet kommer att böja med vinden kommer det också att dra vid det centrala rotationssystemet. För träd med grunda rötter kan detta leda till att rötterna blir utsatta för luften. Rootexponering åtföljs vanligtvis av en försvagning av bindningen mellan trädet och jorden.Detta kan i sin tur leda till att trädet faller.

De flesta topiary träd har inga stora problem, främst på grund av hur deras design ursprungligen implementerades.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Trädgårdsservice.