Tips För Att Förhindra Mögel Från Att Växa På En Murad Skorsten


Tips För Att Förhindra Mögel Från Att Växa På En Murad Skorsten

Om du har problem med mögelväxt i din tegelskorsten, och om du undrar vad du kan göra för att förhindra att det händer, kan följande tips vara till nytta för att du. Eftersom mögel inte bara ger fukt, syre och organiskt material utan kräver även kalla temperaturer för tillväxten, lämnas du normalt med möjliga sätt att hämma mögeltillväxten.


Om du har problem med mögelväxt i din tegelskorsten , och om du undrar vad du kan göra för att förhindra att det händer, kan följande tips vara till nytta för att du.
Eftersom mögel inte bara ger fukt, syre och organiskt material utan kräver även kalla temperaturer för tillväxten, lämnas du normalt med möjliga sätt att hämma mögeltillväxten. Av dessa fyra faktorer är fukt det enklaste för dig att kontrollera när du kämpar med mögel. Hitta ett sätt att kontrollera fukt, och du har hittat ett sätt att kontrollera mögel.

Tips 1 - Undersök din skorsten ofta

Undersök din skorsten ofta för sprickor, trädgrenar och andra skräp som kan ge skugga och därmed förhindra att fukt avdunstar i skorstenen. Ta bort eventuella skräp som kan samla fukt.

Tips 2 - Gör reparationer

När du granskar din skorsten, om du hittar sprickor eller saknade tegelstenar, reparera eller byt ut dem så snart som möjligt så att vatten inte poolar blir en bördig mark för mögel.

Tips 3 - Köpmjölshämmare Produkter

Använd kommersiella produkter som kan hämma tillväxten av mögel, till exempel en zinkremsa. Du kan också applicera en förseglare som håller din skorsten fri från fukt och därigenom minska potentialen för mögeltillväxt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Omputsning källare - Brf i Malmö.