Tips För Att Använda Verktygsverktyg För Skärning: Jigsaw


Tips För Att Använda Verktygsverktyg För Skärning: Jigsaw

A jigsåg är ett praktiskt verktyg som kan användas för många olika saker. Genom att använda några av våra tips när du använder din jigsåg, kan du se till att varje projekt utförs korrekt och säkert. Teknik För att säkerställa en ren klippning, låt jigsawklingan nå full hastighet innan du försöker springa material genom det.


A jigsåg är ett praktiskt verktyg som kan användas för många olika saker. Genom att använda några av våra tips när du använder din jigsåg, kan du se till att varje projekt utförs korrekt och säkert.

Teknik

För att säkerställa en ren klippning, låt jigsawklingan nå full hastighet innan du försöker springa material genom det. Ta fast det material som ska klippas och arbeta långsamt genom bladet längs linjen som tidigare har skett i ytan. Om materialet fastnar, stäng av sågen.

Säkerhet

Rengör eventuella partiklar som kan förbli för att undvika att flyga partiklar som kan slå dig i ansiktet. Förutom skyddsglasögon och handskar bör även passande överaller användas för att undvika olyckor. Håll ögonen på jigsågbladet när det används och undvik att bli distraherad.

Maskiner

Vidta åtgärder för att säkerställa att du alltid är säker genom att undersöka jigsagen före användning. Komponenterna i själva verktyget är viktiga. Att se till att de är i gott skick är avgörande för att sågarna ska fungera korrekt. Kontrollera att strömkällan ser till att den är korrekt ansluten. Se till att bladet är ordentligt skärpt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Making a homemade Band Saw (part3 / blade guides).