Tips För Slipning Hjärta Furugolv


Tips För Slipning Hjärta Furugolv

Hjärtgolv är några av de vackraste och rustikaste golv i världen. Många människor letar efter det här utseendet eftersom det är definitivt enstaka. Efter flera år kan du finna det nödvändigt att refinish ditt hjärta tall golv. För att kunna göra detta måste du sanda det först. Det finns definitivt några misstag som du kan göra under denna process om du inte vet hur man gör det.


Hjärtgolv är några av de vackraste och rustikaste golv i världen. Många människor letar efter det här utseendet eftersom det är definitivt enstaka. Efter flera år kan du finna det nödvändigt att refinish ditt hjärta tall golv. För att kunna göra detta måste du sanda det först. Det finns definitivt några misstag som du kan göra under denna process om du inte vet hur man gör det. Här är några tips för stående hjärntomgolv.

Korrekt Verktyg

När du sandar hjärntomgolv, kommer du att vilja se till att du har rätt verktyg. Du kommer behöva rätt utrustning för att sanda golvet. I de flesta fall kommer detta att kräva att du hyr en bältessandare. Du kommer också behöva få en sander som arbetar runt kanten av rummet.

Damm

Processen att slipa ett hjärntomargolv kommer att skapa en hel del damm. När du påbörjar refineringsprocessen senare kommer du att vilja se till att allt damm tas bort. Om det finns några fläckar av damm som finns kvar på golvet, kommer de att fångas under mållinjen, och det kan göra golvet ser väldigt dåligt ut. På grund av detta kommer du att vilja ta itu med dammproblemet medan du slipar. Om du får tillgång till en, bör du tänka på att få en dammlös golvsandare. Medan namnet antyder att det inte kommer att finnas något damm, kommer det fortfarande att finnas en viss mängd damm. Dammet kommer emellertid att minska kraftigt. I grund och botten ser det upp till ett vakuum som suger upp dammet som du sandar. Om du inte kan få någon av dessa, måste du periodiskt stoppa och dammsuga upp dammet med regelbundet vakuum.

Ta dig tid

När du börjar slipa hjärtat furu golv, kommer du att vilja vara säker på att ta dig tid. Det här är inte ett jobb som du vill krossa snabbt. Om du rusar kan du orsaka skador på golvet som är oåterkallelig. När du slipar vill du vara medveten och alltid hålla sanderen rörlig långsamt. Om du håller sanderen på ett ställe för länge, kan den komma ner i golvet för långt. Dessa misstag är mycket svåra att korrigera senare.

Ändra Grit

När du börjar processen ska du börja med en mindre sandpapper. Till exempel kanske du vill börja med en 60 sandpapper. När du slutar golvet med denna sandpapper, vill du flytta upp till en högre grus som 80. Därefter vill du flytta till 100 grit sandpapper så att det kommer att ge en mycket fin finish för att du ska arbeta med.

Videoklipp Relaterade Artiklar: FixarTV | Lägga Golv | Slipa Golv.