Tips För Säker Mögel Och Mögelrengöring


Tips För Säker Mögel Och Mögelrengöring

Om du nyligen har upptäckt stora mängder av mögel eller mögel i ditt hem, kanske du undrar hur man ska gå om mögel och mögelrengöring. Om så är fallet läs vidare för att lära dig en mängd användbara tips för att säkert ta bort mögel och mögel från ditt hem. Se till att området är ordentligt ventilerat.


Om du nyligen har upptäckt stora mängder av mögel eller mögel i ditt hem, kanske du undrar hur man ska gå om mögel och mögelrengöring . Om så är fallet läs vidare för att lära dig en mängd användbara tips för att säkert ta bort mögel och mögel från ditt hem.

Se till att området är ordentligt ventilerat.

Säkerställ att det infekterade området är ordentligt ventilerat är en nyckelfaktor i form och mögelrengöring. Inte bara kommer bra ventilation att skydda dig från de potentiellt skadliga ångorna som avges av de mer allvarliga formerna av mögel och mögel, det kommer också att hjälpa dig att skydda dig från de oönskade effekterna av långvarig exponering för de kraftfulla ångorna som ges av många kommersiella rengöringsmedel. Det finns ett antal enkla och effektiva sätt att gå på att ventilera ditt hem mögel eller mögelinfekterade områden.

En av de enklaste metoderna för att säkerställa korrekt ventilation är att hålla dina dörrar och fönster öppna för hela varaktigheten av mögel- och mögelreningsprocessen. Dessutom, om ditt rengöringsmedel är ett kommersiellt mögel eller mjuka rengöringsmedel, kanske du vill lämna dina dörrar och fönster öppna i flera timmar efter det att rengöringen har slutförts, vilket gör att rökgaserna som avges av renaren helt kan gå ut ditt hem. Det är också en bra idé att ha minst ett fönsterfläkt installerat i området som rengörs. När rengöringsprocessen är igång, se till att fläkten är inställd på "avgaser", vilket gör det möjligt för alla skadliga ångor att snabbt komma ut ur ditt hem.

Använd skyddsutrustning

När du utför mögel eller mögel rengöring är det viktigt att bära det lämpliga skyddsutrustningen. En grundläggande papperssäkerhetsmask och ett par skyddande gummihandskar är vanligtvis allt du borde behöva för att skydda dig när du rider ditt hem av mögel och mögel. Masken hjälper dig att skydda dig från att andas in i de skadliga ångorna som avges av kommersiella rengöringsmedel och farliga former av mögel och mögel medan handskarna hjälper till att skydda din hud mot utslag eller infektioner som orsakas av exponering för mögel och mögel. Dessutom, om din mögel eller mögelinfestation ligger på ett av dina hemtak, kanske du vill överväga att bära skyddsglasögon eller skyddsglasögon. Detta hjälper till att skydda dina ögon från det oundvikliga droppandet som sker när rengöringslösningen appliceras på ett tak.

Ta periodiska avbrott

Som anges i de tidigare tipsen finns det många potentiellt farliga rök som är involverade i mögel- och mögelrengöring. Även med rätt skyddsutrustning och rätt typ av ventilation står långvarig exponering för dessa rök att ge plats åt hälsoproblem. Således, när du utför mögel och mögel städa upp, gör en punkt att ta en tio minuters paus per varje halvtimme rengöring.Försök ta dina raster ganska långt ifrån det infekterade området, eventuellt även utomhus. Om du är särskilt utsatt för ångorna, ta längre, mer frekventa pauser.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Så rengör du trädgårdsmöblerna från alger och mögel.