Tips För Korrekt Tätnings Kanalsystem


Tips För Korrekt Tätnings Kanalsystem

Alla typer av kanalverk, från HVAC till AC-enheter måste kunna bära en stor mängd luft utan att förlora något genom läckage och luckor. För att försäkra dig om att luft inte kan komma ur ditt kanalarbete måste du försegla det ordentligt, så att den varma eller kalla luften kommer fram till dess destination.


Alla typer av kanalverk , från HVAC till AC-enheter måste kunna bära en stor mängd luft utan att förlora något genom läckage och luckor. För att försäkra dig om att luft inte kan komma ur ditt kanalarbete måste du försegla det ordentligt, så att den varma eller kalla luften kommer fram till dess destination. Korrekt försegling av kanalsystemet är inte svårt.

Se till de tillgängliga områdena

Börja med de delar av kanalsystemet som du lätt kan nå, till exempel öppningarna. Du kan använda caulk runt ventilationssidan för att säkerställa att den är lufttät, och du kan också linda band runt sidorna av kanalerna där de går ihop med ventilationsluckorna. Detta kommer att bidra till att hålla båda säkra. Använd ett nätband för att helt säkra alla sömmar, var försiktig med att täta maskbandet genom att trycka ut veck och rynkor i tätningen. Detta kommer att bidra till att förhindra att luften rinner ner i anslutningen.

Använd Kanal Mastic

Det andra alternativet för tätning av kanaler är att använda ett cement som kallas kanalmastik. Detta bör appliceras över kanaltätningar efter att vissa tejp har applicerats, snarare som att lägga till caulk efter att skruvarna har monterats på en yta. Att pressa ner på mastiken kan hjälpa till att pressa ut luftbubblor.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Haus-Tipps: Schutz vor Überflutung.