Tips För Att Förebygga Attic Ventilation Problem


Tips För Att Förebygga Attic Ventilation Problem

Dålig ventilation gör att kondens kan byggas upp på vinden, vilket leder till mögel och mögel. Felaktigt installerad vindsugning skapar dock en egen uppsättning problem. Här är några olika metoder för att ventilera din vind och steg för sitt ordentliga underhåll. Air Bricks Luftstenar tillåter en struktur att andas, men om de lider av skador, blockeras av växtlivet eller är infekterade med insekter blir de mycket mindre effektiva.


Dålig ventilation gör att kondens kan byggas upp på vinden, vilket leder till mögel och mögel. Felaktigt installerad vindsugning skapar dock en egen uppsättning problem. Här är några olika metoder för att ventilera din vind och steg för sitt ordentliga underhåll.

Air Bricks

Luftstenar tillåter en struktur att andas, men om de lider av skador, blockeras av växtlivet eller är infekterade med insekter blir de mycket mindre effektiva. För att förhindra att detta inträffar, kontrollera dem regelbundet. Rengör dem genom att köra rörledare genom hålen. Om någon paus, se till att byta ut dem.

Isolering

Attiskisolering kan kraftigt minska dina värmekostnader. Om du installerar den felaktigt kan du minska effektiviteten i ditt ventilationssystem. Oavsett om du använder en filt eller lös isoleringsmaterial på din vindsol, var försiktig så att du inte täcker några bländare som tillåter luft att cirkulera i utrymmet. Samma regler gäller också för fuktighetshinder.

Windows

Takljus och fönster är en effektiv metod för vindsugning, men de försummas ofta av olika skäl. Om dina vindusramar har målats stängt, överväg att öppna dem. Om du är orolig för säkerheten tillåter det bara att en spak öppnas på ett visst avstånd. På så sätt kan luft fortfarande cirkulera, men ingen kan komma in eller ut genom fönstret. Att öppna ett fönster även under en kort tidsperiod kan förbättra ventilationen avsevärt.

Ventiler

Kontrollera dina vindventiler. Om de är skadade kan insekter, fåglar och andra små djur sätta hem och orsaka blockering. Om ventilationsluckorna ligger på golvnivå på vinden, istället för högre upp på väggen, se till att de inte täcks av någon isolering.

Extractor Fan

En fläkt är ett annat sätt att ventilera din vind. Vissa sorter har en sensor, så att fläkten automatiskt kan slå på när temperaturen når en viss inställbar nivå. De är elektriskt drivna.

Fördjupa mögel från resten av ditt hem, här är några svar på mögelrengöringsfrågor.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Bra ventilation - tips för bättre ventilation.