Tips För Smörjning Av En Ugnsfläktmotor


Tips För Smörjning Av En Ugnsfläktmotor

Om du har en ugnsfläkt, kan du eventuellt smörja ugnsfläktmotorn. Motorn arbetar fläkten. Det är mycket viktigt att säkerställa att ugnen fungerar. Att hålla fläktmotorn ordentligt håller den fast att den inte går ihop eller fungerar inte korrekt. Det är ett sätt att förhindra en stor reparationsräkning när ugnen bryts ner.


Öppna ugnsfläkten

Ugnsfläkten kommer vanligen som en enhet, så du måste ta bort allt från ugnen innan du når motorn. Kontrollera att du har stängt av strömförsörjningen till ugnen.
Räck inuti och ta bort ugnsfläkten. Det måste skruvas loss från väggen och lossas från pilotenheten. När du har gjort det, lyft ut fläkten. Du bör kunna hitta ugnsfläktmotorn tillräckligt lätt.

Smörj försiktigt

Ugnsfläktmotorn kommer att fungera under mycket varma förhållanden, så den typ av smörjmedel du använder är viktigt. Använd inte något brandfarligt smörjmedel, till exempel olja. Istället kan du leta efter ett visst smörjmärke som passar din motor. En försäljningsassistent hos lokala förbättringsbutiker ska kunna göra en rekommendation.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Glödstift - tips och tricks.