Tips För Att Installera En Avhärdare


Tips För Att Installera En Avhärdare

Vatten är en viktig substans i ditt liv och ditt hem! Från att hjälpa oss att bada för att tvätta våra rätter och våra kläder påverkar vatten mycket av vårt dagliga liv. Många väljer att lägga till ett vattenavkalkningsmedel i sitt hem för att hålla sitt vatten i bästa skick för sina behov. I det här inlägget kommer vi att undersöka vad syftet med ett mjukmedel är och tips för att installera ett i ditt hem.


Vad är syftet med en vattenhärdare?

En vattenavkalkare arbetar för att ta bort partiklar från ditt hem vatten som inte ska vara där. Medan ditt vatten ligger i marken tar det naturligtvis lösliga bitar av vad det passerar genom. Det betyder att mineraler som finns i jorden hamnar i ditt hem vatten. Kalsium och magnesium slutar särskilt i vår H2O, och dessa ämnen påverkar vattnets förmåga att fungera korrekt i våra hem, vilket gör vissa uppgifter svårare.

Hårdvatten motsvarar minskad effektivitet av tvål och tvättmedel som används i vår vardag. Det motverkar dessa ämnen från att lösa det sätt de är avsedda att orsaka tvål att "klumpa" och slutligen hämma hur effektivt det rengör.

Lösningen på det här problemet är att bli av med överskott av kalcium och magnesium som hamnar i vårt vatten, det är där ett mjukmedel kommer in. Denna apparat är en mekanisk apparat som installeras fysiskt i vattenförsörjningssystemet av en Hem. Denna gadget fungerar genom att handla mineralet för något annat, oftast natrium, genom en process som kallas en jonbyte.

Tips för att installera en vattenhärdare

Installera ett vattenmjukmedel kan verka som en skrämmande uppgift, men det är faktiskt en relativt enkel process.

Att välja rätt mjukmedel för ditt hem kan vara förvirrande, men det behöver inte vara! Den rätta storleken beror på hur mycket vatten som används i ditt hem varje dag. Du kan använda en enkel beräkning för att bestämma vilken storlek mjukmedel som ska köpas. Multiplicera antalet hushållsmedlemmar med antalet gallon som används per person varje dag. Därifrån multiplicera antalet gallon som konsumeras av korn per gallon (GPG), och multiplicera sedan summan med tre. Det gör du för att du måste ta reda på förnyelse och dagar med tungt vattenanvändning. Experter rekommenderar en kapacitet på 33 000 GPG för det genomsnittliga hemmet, baserat på en familj på fyra.

Du vill också välja ett bra ställe för ditt mjukmedel. Om du bara byter ut ett existerande vattenavkalkningsmedel, bör du installera den nya på samma plats. Om det kommer att bli ett nytt tillägg till ditt hem, vill du välja en plats som är borta (till exempel en källare eller ett garage), och ett område som ligger i närheten av ditt VVS-system. Du bör undvika att placera mjukmedel i ett område där frysning kan uppstå eller var som helst som tar emot direkt solljus.

Se till att din valda plats är nivå. Tänk på att det är vanligt att ett vattenavkalkningsmedel kommer med två tankar som är lika stora. Dessa borde placeras bredvid varandra, så se till att du väljer en plats som är tillräckligt stor för att rymma dem bekvämt med plats att arbeta runt.

Det är viktigt att stänga av vattnet i ditt hem innan du börjar installationen. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd, och du bör också stänga av strömkällor, särskilt de som är kopplade till varmvattensystemet.

Ett annat tips som hjälper till att förenkla installationsprocessen är att alltid hålla sig till tillverkarens manual som följer med enheten. Detta kommer att innehålla värdefull information om installation, underhåll och garantin för mjukmedel som du inte vill missa.

En del av installationsprocessen innebär att kopparrören ansluts som levererar vatten till bypassventilen. För att göra detta ska du använda en skiftnyckel för att dra åt matningsrörsmuttrarna. Skruva inte muttrarna för hårt eftersom det kan göra det svårt att göra justeringar på mjukningsmedlet framåt.

Dessa tips ska hjälpa dig att installera ditt mjukmedel med lätthet! Kom ihåg att följa anvisningarna som följer med enheten från början till slut och följ dessa tips och tricks för att inte bara få allt på rätt sätt, men för att säkerställa ett långt liv för din nya apparat.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 15+ iPhone X Tips .