Tips För Installation Strap Gångjärn


Tips För Installation Strap Gångjärn

Remhängslen är gångjärn utformade för tunga applikationer och är vanligtvis förknippade med dörrar eller grindar. De har två komponenter - en skylt och en portplatta (dörrplatta). Postplattan är vanligtvis rektangulär medan portplattan är triangulär eller rem-liknande. Remhängslen är dekorativa och har ofta en dekorativ form vid spetsen av portplattan.


Remhängslen är gångjärn utformade för tunga applikationer och är vanligtvis förknippade med dörrar eller grindar. De har två komponenter - en skylt och en portplatta (dörrplatta). Postplattan är vanligtvis rektangulär medan portplattan är triangulär eller rem-liknande. Remhängslen är dekorativa och har ofta en dekorativ form vid spetsen av portplattan. När du installerar ett remhängsel är det viktigt att välja rätt gångjärn för ditt projekt. Så innan du börjar installationen måste du veta storleken och vikten på dörren eller porten som du kommer att lägga till remmen gångjärn till.

Tips # 1 - Välj rätt storlek Rem Hinge

Remhängslen finns i olika storlekar. De mindre gångjärnen passar bäst för ljusvågar eller dekorativa accenter. De största bältesjärnen passar bäst för ytterdörr och tunga grindapplikationer. Du hittar belastningsgränserna för varje remshängsel på förpackningen eller i installationshandboken.

Tips # 2 - Tänk på viktkapacitet

Varje remhängsel har en maximal lastkapacitet och du kan hämta denna information från förpackningen. Om du överskrider denna viktbelastning kan din port eller dörr bryta loss från sylt eller post. Om du installerar en tung port eller dörr kan du använda flera remslingar för att kompensera för extravikt. Om du använder mer än 1 remslinga i installationen av din dörr eller port, se till att du placerar dem jämnt.

Tips # 3 - Välj rätt hing för rätt användning

Remhängslen finns i flera sorter. Vissa är utformade för att vara en gångjärn och andra är avsedda att användas som dörr gångjärn. Några, som dummyremmen gångjärn, är bara dekorativa. Om du använder fel typ av remlängsel för ditt projekt, kan gångjärnet misslyckas, eller dina gångjärn kan se ut i proportion för din port eller dörr.

Tips # 4 - Vet hur långt dörren / porten ska svänga

Dörr gångjärn brukar svänga i en riktning, medan portlängderna ger dig en fast svängriktning eller en dubbelriktad svängning. Om du vill att din grind ska kunna svänga både framåt och bakåt, så vill du hitta en remslinga som har en pintleanslutning. Det här alternativet tillåter inte bara din grind att svänga båda riktningarna, men det gör att du kan lyfta din grind från dess gångjärn, när pintle gångjärnet har anslutits till grinden och posten. Detta är ett bra alternativ om du behöver flytta objekt genom porten.

Tips # 5 - Välj justering

Slutligen vill du titta på är inriktningen på skylten och portplattan. Inriktningen av dessa två delar kan antingen vara en rak linjeinriktning eller de kan kompenseras. Välj den anpassning du finner mest glädjande estetiskt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Fälla in gångjärn.