Tips För Att Identifiera Torr Rot I Bildäck


Tips För Att Identifiera Torr Rot I Bildäck

Om du misstänker att ditt fordons däck har blivit utsatt för torrturr, är det viktigt att bekanta dig med skyltarna. Nedan finns två tips för korrekt identifiering av torr rot på dina däck. Tips 1 - Noggrant inspektera sidoväggarna Ett av de bästa sätten att identifiera torrt rutt på däck är att ge sidoväggarna en bra omgång.


Om du misstänker att ditt fordons däck har blivit utsatt för torrturr, är det viktigt att bekanta dig med skyltarna. Nedan finns två tips för korrekt identifiering av torr rot på dina däck.

Tips 1 - Noggrant inspektera sidoväggarna

Ett av de bästa sätten att identifiera torrt rutt på däck är att ge sidoväggarna en bra omgång. Om du stöter på en serie av sprickor, oavsett om de är stora eller små, kanske du har att göra med torr råtta. Lone sprickor är inte nödvändigtvis en indikation på torr rot, om inte sprickan är utomordentligt djup. Om du märker någon missfärgning när du inspekterar sidoväggarna, speciellt om den ligger i omedelbar närhet av eventuella sprickor, har du troligtvis rot på händerna.

Tips 2 - Kontrollera dina slitbanor för oegentligheter

Skillnader i dina slitbanor är en annan indikation på att rutt har utvecklats. På samma sätt som din sidovägg inspektion, var noga med att kontrollera dina slitsar för eventuella djupa sprickor eller missfärgningar. Eventuella stora sprickor i däckens slitbanor, ens ensamma, är ofta vägledande för råtta. För att inspektera hela din slitbanor, vrid ratten så långt till höger eller så långt till vänster som den går. Stäng av din bil och fortsätt att titta över dina däck.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Säkerhetskontroll Däck och Fälg.