Tips För Att Applicera Grout Till En Stenfinérvägg


Tips För Att Applicera Grout Till En Stenfinérvägg

När du installerar en ny stenfinérvägg finns det flera saker du kommer att vilja tänka på för att hålla ditt projekt från att orsaka problem senare. Stabiliteten hos din vägg beror på konstruktionen av den i början och den metod du använder för att säkra dina paneler. Arbeta i små områden Ett bra tips är att se till att när du installerar stenfinerväggen fokuserar du på små områden i taget.


När du installerar en ny stenfinérvägg finns det flera saker du kommer att vilja tänka på för att hålla ditt projekt från att orsaka problem senare. Stabiliteten hos din vägg beror på konstruktionen av den i början och den metod du använder för att säkra dina paneler.

Arbeta i små områden

Ett bra tips är att se till att när du installerar stenfinerväggen fokuserar du på små områden i taget. Arbeta från en vägg och över och upp innan du kommer till änden hörnet för att shore saker upp. Detta säkerställer att plattorna är på ett säkert och jämnt sätt, vilket förhindrar att de spricker och faller under tiden.

Gör Corners Last

När du har nått den bortre änden av din stenfiner, klippa och passa ihop ändstyckena för att binda väggen ihop. Bindande två väggar som sammanfogas i hörnen, innebär att de två ändarna kommer ihop vid 45 grader och grouted i position.

Applicera Grout till baksidan av plattorna

När du applicerar plattor, var noga med att fästa ryggen på dem och tryck försiktigt och håll dem på plats innan du flyttar till nästa panel, så hindrar dem dem från helt enkelt faller av när de torkar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Trello Tutorial: YouTube Channel Growth Tip!.