Tröskelvärde


Tröskelvärde

A tröskel är en relativt tunn remsa av material, vanligtvis trä eller metall, som har avfasade kanter på varje sida. Denna tröskelremsa används mellan två våningar vid anslutning. Vad detta åstadkommer är det gör nivåerna på de två golvområdena jämnare om de är ojämna. Tröskeln används också som ett material som är vanligt i färg eller stil i att gå ihop med de två våningarna, så att det blir en mindre märkbar skillnad när man tittar på det sammanfogade området.


A tröskel är en relativt tunn remsa av material, vanligtvis trä eller metall, som har avfasade kanter på varje sida. Denna tröskelremsa används mellan två våningar vid anslutning.

Vad detta åstadkommer är det gör nivåerna på de två golvområdena jämnare om de är ojämna. Tröskeln används också som ett material som är vanligt i färg eller stil i att gå ihop med de två våningarna, så att det blir en mindre märkbar skillnad när man tittar på det sammanfogade området.

Typer av tröskelmaterial

Mest tröskelmaterial är antingen trä eller metall. Ibland kan dock plast användas som tröskelvärde. Detta skulle vara fallet där det var önskvärt att ha det mjuka tröskelvärdet möjligt, till exempel vid kanten av ett barns rum.
Ett tröskel för trä eller metall skulle kunna vara någonting som kunde sticka tån på, så att man bör ta hand om valet av ett tröskelvärde som används i ett familjehem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Till Viktoria.