Tre Bästa Användningsområden För En Dial Caliper


Tre Bästa Användningsområden För En Dial Caliper

A rattkaliper är en precisionsmätare som normalt används för att mäta materialets tjocklek och små rörelser. I bilindustrin finns det ett antal olika användningsområden för en rattstång, även känd som en rattindikator. Det finns också andra industrier där en rattstång kan vara mycket användbar. Några av de olika användningarna listas nedan.


A rattkaliper är en precisionsmätare som normalt används för att mäta materialets tjocklek och små rörelser. I bilindustrin finns det ett antal olika användningsområden för en rattstång, även känd som en rattindikator. Det finns också andra industrier där en rattstång kan vara mycket användbar. Några av de olika användningarna listas nedan.

1. Mätning av tjocklek

En mekaniker kommer att använda en rattstång för att mäta bromsrotorns tjocklek. Det här är viktigt, eftersom om en bromsrotor blir för tunn kan den krossa, vilket orsakar förlust av bromsar. En annan anledning till att en mekaniker använder en rattkaliper för att mäta bromsrotorns tjocklek är att bestämma det som kallas utbrott, ett tillstånd där bromsrotorns tjocklek ändras över sin yta. En rattkaliper används överallt där tjockleken på ett givet material måste vara känt. Denna typ av kaliprar kallas en yttre tjocklekskaliper. Några av dessa platser är listade nedan.

  • Bilverkstäder
  • Maskinaffärer
  • Tillverkningsanläggningar
  • Laboratorier

2. Mätning av avböjning

Böjning är rörelsen av en mittlinje som en viss del kan flytta. I fordonsreparationsindustrin kommer en mekaniker att använda en rattstång med olika typer av klämmor för att mäta slitage på vissa upphängningsrelaterade delar genom att mäta avböjningen eller rörelsen av dessa delar när en belastning eller belastning läggs på dem. Några av de delar som en mekaniker kan använda en rattkaliper för att mäta avböjningen och slitage på är listade nedan.

  • Bultförband -Vi vissa bilar bestämmer bultförböjningsmåttet om ersättning krävs. Detta görs genom att lyfta fordonets främre ände några centimeter från marken och prying uppåt på däcket och mäta avböjningsgraden eller rörelse upp och ner som kulleddet tillåter. Överdriven avböjning innebär att kulleden är sliten och kräver ersättning.
  • Styrväxellåda Pitmanarmar -Rådväxellådan och Pitman-armen översätter drivhjulet in i sidoväggen av däcken för styrning. Överdriven Pitman armslitage kan orsaka styrproblem, såväl som justeringsproblem.
  • Slitage på styrväxellåda -Engreppskruven ordentligt monterad mäter hur mycket rattets rörelse krävs för att förflytta hjulen.
  • Rattstångsslitage -Mätande styrstång och drevslitage kan hjälpa dig att avgöra om stället är nära misslyckande. Genom att mäta både upp och ner avböjning av racket kommer du att berätta om bushningarna är överdrivna och mäta hur mycket styrinmatning som behövs för att flytta hjulen hjälper dig att justera ett styrställ.

3.Mätningsbredd

En annan mätning som en rattkaliper kan göra är bredd. Den viktigaste delen som en mekaniker behöver för att mäta bredden är en bromstrumma. Om en bromstrumma blir för bred kan den också krossa och orsaka fullständig förlust av bromsar. Denna typ av tjocklek är känd som en innerdiameter.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Park Tool - New for 2018.