Saker Som Ska Undvikas Med En Bälteslåmaskin


Saker Som Ska Undvikas Med En Bälteslåmaskin

Mångsidan hos en bältesslipare gör den idealisk för en mängd olika användningsområden, inklusive träformning, rostfjerning och metallbearbetning. Dessa maskiner arbetar särskilt bra som träslipare och gynnas av professionella hantverkare för sin flexibilitet och användarvänlighet. Alla typer av slipmaskiner anses vara verktyg för användare av mellanliggande förmåga.


Mångsidan hos en bältesslipare gör den idealisk för en mängd olika användningsområden, inklusive träformning, rostfjerning och metallbearbetning. Dessa maskiner arbetar särskilt bra som träslipare och gynnas av professionella hantverkare för sin flexibilitet och användarvänlighet.

Alla typer av slipmaskiner anses vara verktyg för användare av mellanliggande förmåga. Det är absolut nödvändigt att användarna är medvetna om de berörda säkerhetsimplikationerna och är alltid vaksamma om potentiella faror.

Säkerhet

Använd aldrig bältesslip utan att först läsa tillverkarens instruktioner.

Sanders ska aldrig användas utan att ha rätt säkerhetsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från träspån, metallgrind eller bältesavfall. Använd handskar för att förhindra heta gnistor att brinna din hud och skydda dina händer om bältesslipan glider under användning.

Undvik lösa eller påsar kläder. Dessa kan enkelt bli intrasslade inom bältesmekanismen.

Använd aldrig bältesslip utan en lämplig dammmask.

Underskatt aldrig effekten av bandsågare eller andra elverktyg.

Visuell inspektion

Använd aldrig bältesslip utan att först göra en visuell inspektion. Kontrollera om slitna bälten, lösa rördelar, raster i elkablar eller andra tecken på fysisk skada. Om ett bälte behöver bytas, var noga med att bältesskytten först kopplas ur och sedan byta bälten enligt tillverkarens instruktioner.

Innan du arbetar

Placera aldrig sopbandet på jobbet innan du börjar använda ström. Det är mycket säkrare och lättare att upprätta kontroll genom att vrida bältesslangen och sakta sakta ner på jobbet i en långsam, svepande rörelse.

Försök att undvika dåliga ljusförhållanden och börja aldrig arbeta på ett jobb som fortfarande har potentiella faror som naglar eller gamla inredningar, eftersom de kan orsaka särskilt obehagliga snabba punkter. Kontrollera alltid att det omedelbara området du arbetar med inte är farligt.

Det är också lämpligt att sanda ett litet testområde som inte ses på det färdiga projektet. Eftersom en bandslipare kan ha en signifikant annan effekt på ett flertal resistenta material, är det fördelaktigt att kontrollera maskinens möjligheter utan att riskera att förstöra ett jobb.

Jobb bör alltid vara ordentligt fastsatt i en arbetsstycke eller arbetsbänk innan arbetet påbörjas.

Under användning

Arbeta aldrig off-balance. Placera fötterna fast med bältesslipan framför dig. Luta dig aldrig eller sträck ut i svåråtkomliga områden. Det är mycket säkrare att flytta runt jobbet, med fokus på små enskilda områden i följd.

Försök aldrig använda en bandslipare med en hand. Maskinens kraft kan enkelt orsaka dragningsverkan, så använd alltid båda händerna.

Låt alltid bältesskytten utföra arbetet.Det är inte nödvändigt att tillämpa alltför stort tryck, vilket gör att det lätt kan skada jobbet eller förorsaka en säkerhetsrisk.

När du arbetar på trä, rör alltid bältessliparen i samma riktning som spannmålen. Arbeta i en överlappande rörelse för att skapa en jämn och jämn finish.

Använd aldrig sanderen med elkabeln vid full sträcka. Det är mycket säkrare att omplacera jobbet eller hitta en alternativ kraftpunkt.

Var noga med att beakta eventuella faror.

Avsluta

Avsluta alltid genom att lyfta bältesskytten bort från jobbet medan strömmen fortfarande är på. När det är klart är det säkert att säga upp strömmen.

Om du lämnar jobbet under en längre tid eller byter ett bälte, se till att maskinen är urkopplad från strömkällan.

Videoklipp Relaterade Artiklar: 5 saker jag aldrig skulle köpa i en affär del 8.