Grundläggande För Termite Damage Repair Förklaras


Grundläggande För Termite Damage Repair Förklaras

Att välja en strategi för att kontrollera termitskador kan verka krävande för de flesta husägare. Men med en grundläggande förståelse av termitreparationsmetoder kan en riktig skadedjursbekämpningsteknik väljas. Termiter angriper vanligtvis alla trästrukturer, som matar intensivt på cellulosa. I huvudsak är alla hushållsartiklar som innehåller vävtyger sårbara för termitattacker.


Termiter lämnar ett lätt att avkoda spår som berättar mycket om nivån av angrepp. Kallas ett termitspår, det består typiskt av termit avföring, ägg, döda termiter och en pulverliknande (digererad trä) rest. Termitkolonier invaderar ofta djupt i omgivande, icke-matningsställen, som drywalls. Obehandlade termitiska infestationer kan bli ett hot mot strukturens stabilitet i ett hus.

Det finns många sätt att närma sig reparera hushållets termitskador. Varje metod har små skillnader i övergripande teknik och kostnadsöverväganden. Vanligtvis väljs en reparationsmetod efter inspektion av svårighetsgraden av angrepp. Nästan alla typer av termitreparationsteknik kan i stor utsträckning klassificeras över tre grundläggande typer:

Typ 1 - DIY Reparationer för icke-invasiv termitskada

Skadan anses vara minimal om infestationen verkar vara enbart längs ytan. Detta betyder att termiterna inte har invaderat kärnan på den infekterade platsen. Dessa skador är lätta att hantera. Denna typ av initial termitskada är vanligast bland obehandlade trästrukturer, men termitlederna är inte särskilt uppenbara i sådana fall. Indikationer inkluderar utseendet av en tillfällig termitspår, särskilt vid vått väder. Sådana reparationer kan göras utan att behöva anställa professionella utrotare.

Reparationsstrategin syftar huvudsakligen till att härda veden och därigenom låna den mer termitmotstånd. Infested trästrukturer kan behandlas med träbehandlingsprodukter, som kallas trähärdare. Dessa är speciella lim som omedelbart fyller i några sprickor skapade av termiter. Trähärdande föreningar säljs med olika styrkor. De bör väljas utifrån vilken typ av trä som behandlas och omfattningen av problemet. Du kan också använda träförseglare. Tätare skär av syreförsörjningen till termitkolonierna och dödar dem inom några dagar.

Typ 2 - DIY Reparationer för lite invasiv termitskada

Dessa reparationer rekommenderas när en viss penetrationsgrad misstänks. Termitlederna, särskilt fecesdropparna, blir mer vanliga. Termitleden kan också utveckla oregelbundna mönster, som ofta ser ut som ett galler av pulverformade linjer. Detta är inte en allvarlig form av angrepp. Men om den lämnas obehandlad kan den bli djuprotad och sprida sig på icke-träiga strukturer. Denna form av termitreparation kan göras med hushållsredskap och allmänt återförsäljare.

Den övre infekterade träytan måste skrapas bort med mejsel. Den skrapade platsen slipas för att skapa en jämn yta. Detta följs av att stärka platsen med träfyllnadsmedlen. Ofta poleras överytan för att säkerställa att fyllmedlen förblir säkrade i sin position. Träfyllmedel och efterbehandlingsprodukter är förpackade med enkla instruktioner som gör hela processen obefogad. Särskild vård måste vidtas under de våta månaderna, eftersom termisk infestation kan återföras bland tidigare angreppssidor. Helst bör de reparerade platserna torkas regelbundet med en torr trasa för att säkerställa att det inte förekommer någon fuktutsläpp.

Typ 3 - Professionella reparationer för invasiv, strukturell termitskada

Dessa reparationer behövs för den mest destruktiva formen av termit angrepp. När termitinfektionen blir djupt placerad, visar den tydliga tecken på omfattande skador. Träet verkar mörkare och utvecklar ett typiskt, ihåligt ljud. Termitlederna är tydligt synliga på de angränsande, icke-trävarorna också. På grund av intensiv utfodring av termiterna kan små hål tydligt ses.

Sådana reparationer är vanligtvis utanför ramen för hushållsreparationstekniker. Professionell hjälp rekommenderas. Den vanliga strategin inkluderar att ta bort de mycket skadade delarna. Detta innebär att kopplingar eller rörledningar kopplas bort från de infekterade platserna. Det interna träet skrapas också. Höghållfasta trätätare infunderas djupt i de återstående och omgivande strukturerna med speciella injektorer. Omgivande strukturer måste återföras för att avlägsna alla spår av infestation. Professionella termitentreprenörer är bäst lämpade att hantera sådana komplexa termitreparationer.

Om ditt förebyggande arbete inte fungerade. Du vet nu grunderna för termitskador.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Dry Rot .