Symptom På En Dålig Tändströmbrytare


Symptom På En Dålig Tändströmbrytare

Om ditt fordon har problem med att starta, kan det visa tecken på en svagt tändningsomkopplare. Vissa symptom kan likna andra problem som startermotorproblem. Om din tändningsbrytare visar tecken på funktionsfel, kommer du att märka ett stort antal svårigheter som behöver undersökas för att hitta det underliggande problemet.


Kontrollera omkopplarens status

Normalt när du sätter nyckeln i tändningsomkopplaren och vrider den, kommer du att ha tre lägen för tändningsstatus. "Off" -status innebär att ingen ström överförs till motorn eller systemet. Den andra positionen är "på" -positionen där instrumentbrädsljusen tänds, men din motor kommer fortfarande att vara avstängd. Den tredje positionen är "start" -läget där du utövar tangenttrycket för att faktiskt avfyra motorn. Ett stort tecken på en dålig tändningsbrytare är att instrumentpanelen inte lyser när nyckeln träffar den andra positionen.

Problem med att starta och köra ditt fordon

Vad som ska hända när du startar ditt fordon är tändspolen kommer att ta ström från batteriet och koppla det till tändstiftet. Detta tänder bränslet och gör att ditt fordon körs. Ett viktigt symptom på en erkänd problematisk omkopplare är om fordonet inte börjar. Om du måste vrida motorn några gånger för att försöka tändning, kan du också tömma batteriet tills det inte har någon ström att starta fordonet. Ditt fordon kan också vara benägen att stanna när du kör det i viloläge.

Överhettningsbrytare

Ett annat symptom på en tändningsströmbrytare är om det är alltför varmt när det berörs. Detta är ett exakt tecken på att tändningsväxelproblemet kan vara rotat i det elektriska systemet. Tändningsomkopplaren är ansluten till en serie högmotståndstrådar och någon av de anslutningar som förbinder dessa ledningar kan överhettas. Detta medför en spänning av terminalerna som kan smälta den isolerande basen. När detta inträffar kommer fordonet att rycka ganska våldsamt och kommer inte att starta trots upprepade ansträngningar.

Titta på dina instrumentbrädor

Vid äldre bilar kan det naturliga slitage på ett fordon leda till att tändningsbrytaren misslyckas. Om strömbrytaren misslyckas kommer du förmodligen inte att höra några klick från huvudreläet, vilket avfyrar tändningen. Kontrollera beteendet på instrumentbrädans ljus om ditt fordon stallar som tidigare nämnts. Alternativt, när nyckeln först vrids till position två, kommer oljelampan, bromsljuset, laddningslampan och andra varningsljus inte att fungera. Du kan prova ett test för att kontrollera tändningsomkopplarens integritet genom att vrida tändningsnyckeln till startpositionen. Så fort det försöker börja, släpp av nyckeln. Låt det gå tillbaka till "kör" -positionen och notera varningsljus. Om de går ut som omkopplaren snäpps tillbaka är brytaren felaktig.

Om du upptäcker att din tändningsbrytare är defekt på grund av elektriska problem och ledningar, kan det hända att du har en kortslutning i ditt system. Var försiktig när du hanterar elektriska ledningar om du byter ut din egen tändningsbrytare eftersom det finns en ström som går igenom dem som kan orsaka kroppsskador, så behåll metalliska föremål borta från elektriska ledningar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Optimistic Nihilism.