Styrprov För Räcken


Styrprov För Räcken

Handräcken ger ett säkert grepp längs alla trappor, från långa i offentliga utrymmen till korta droppar mellan två nivåer i ett hem. Byggnadsstandarder kräver ledstänger på någon trappa med minst fyra steg. För industri- och kontorsbyggnader regleras styrkan i räcken av OSHA, Arbets- och hälsovårdsverket.


Det krävs att alla ledstänger klarar minst 200 pounds av vikt applicerad nedåt eller bort från väggen.

Testning

För räcken som omfattas av statliga föreskrifter utförs test genom att använda en hydraulisk uttag för att applicera tryck. Trycket simulerar kraften hos någon som lägger hela sin vikt på ett räcke. Testerna utförs med vikten horisontellt och vertikalt. Handstången måste stödja någon som faller, eller som slipsar på trappan. Fyllningstestet, Uniform Load Test och Concentrated Load Test är några av de tester som säkerställer att räcken stöder olika viktmängder.

Hem

Efter att ha installerat räcken i ett hem, se till att de kommer att tåla vikten hos alla som kommer att använda dem. De ska installeras ordentligt, med parentes som inte kommer att dra ut under den fulla vikten hos en person som använder dem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: kvinnetrening - tester Total Step.