Glidande Glasdörrdörrar


Glidande Glasdörrdörrar

A glidande glasdörr är en husdörr som är förknippad med en skjutdörr på glasdörren.. Logiken hos den skjutbara husdörren är rakt framåt; Det ger ett alternativt sätt att stänga uteplatsdörren genom att införa en husdörr i öppningen. En mycket enkel idé Den enkla strategin bakom glidande glasdörrdörrar är att en permanent eller semi permanent installation är gjord av en specialbyggd panel.


A glidande glasdörr är en husdörr som är förknippad med en skjutdörr på glasdörren.. Logiken hos den skjutbara husdörren är rakt framåt; Det ger ett alternativt sätt att stänga uteplatsdörren genom att införa en husdörr i öppningen.

En mycket enkel idé

Den enkla strategin bakom glidande glasdörrdörrar är att en permanent eller semi permanent installation är gjord av en specialbyggd panel. Denna panel kommer att begränsa den tillgängliga dörrvägen, men ge säker och säker tillgång till husdjuren för ditt husdjur.

Panelen

Panelen är uteplatsdörrhöjd och tillräckligt bred för att rymma dörren genom vilken husdjuret passerar. Panelen kommer att monteras mot dörrstoppet i väderbeständigheten att uteplatsdörren normalt skulle uppta när den är stängd.

Skjutdörren

Den skjutbara altandörren kan flytta upp till och låsa på husdörrpanelen. Detta gör att altandörrarna kan stängas i dåligt väder medan du fortfarande tillåter ditt husdjur att flytta in och ut ur huset. Användningen av extra säkerhetsanordningar gör uteplatsdörren lika säker som om den var låst normalt.

Hjul

Även om husdörrspanelen är monterad på samma spår som skjutdörren finns det liten punkt att installera hjul eftersom panelen inte kommer att vara mobil. För att säkerställa så sant passform som möjligt, är dock dörrpaneler försedda med hjul, men de är endast avsedda som ett sätt att suspendera panelen.

Inga förändringar av glaset

Tillägget av en panel undviker behovet av att försöka skära genom glasrutan på den glidande altandörren. Chanserna att lyckas skära en dubbelglasad förseglad enhet är inte bra. Ofta försök kommer att leda till en grad av mejselglas för att försöka få glaset att skära torget om det har ett kantkorn. Ett annat problem kan vara att glaset bryts inuti dörrens kanter. Ett alternativ (som bara fungerar med en enda glasdörr) är att ta bort glaset, klippa en öppning och sedan byta ut det.

Djurtillfredsställelse

Om husdörrpanelen lämnas på plats året runt blir ditt husdjur väldigt van att ha lätt tillgång till. Om du flyttat till ett nytt hem och en liknande uteplatsdörr installerades där kan du ta din panel med dig. På så sätt skulle ditt husdjur hitta minst en känd sak i det nya hemmet och dina nya ägare skulle inte vara kvar med en husdörr som de inte ville ha.

Estetik

Även om husdörrpanelen inte står i proportion till resten av uteplatsdörren, eftersom den sitter på ena sidan av uteplatsöppningen, ger den ett liknande utseende och känsla som sidopanelen ofta ses på dörrarna på framsidan av husen.

Den övergripande planen för metoden att tillåta ditt husdjur att ha fri tillgång till husets form utanför eller till trädgården inifrån åstadkommes genom förändringar och kompromisser - undviker verklig fysisk förändring.

Videoklipp Relaterade Artiklar: [FARAO] GLASDÖRR till badrummet!? - NRJ SWEDEN.