Tecken Din Jord Är Utplånad


Tecken Din Jord Är Utplånad

Du har arbetat under den flammande solen i din trädgård. Du har räddat dina blommor från den hårda vintern. Du och de här plantorna har gått igenom så mycket tillsammans, men de kommer fortfarande inte att blomstra som du önskar att de skulle. Tja, det kan inte vara växtens fel. Marken kan vara att skylla på.


Jordproblem är en tyst mördare. Även om växtproblem ofta är knutna till väder, skadedjur eller trädgårdsmästare är sanningen om din mark inte är ordentligt underhållen, ingenting kommer att bli bra. Men om din jord är utarmad av näringsämnen kommer det inte att bli obemärkt för alltid. Så småningom ser du negativa resultat i dina växter. Här är flera tecken på att din jord inte är så frisk som den borde vara.

Wilting

I motsats till populär tro är vissning inte alltid på grund av värmen eller solen. Jordutarmning kan ibland orsaka blöta löv och droopy växter. När stjälkarna vissnar kan de vara för svaga för att hålla upp resten av växten. Bladen kan också verka luddiga eller skrynkliga. Dessa symptom kan spåras tillbaka till låga halter av kväve eller felaktig luftning.

Slow eller Stunted Growth

Ett av de mest uppenbara symptomen på markutarmning är ett problem med tillväxten. De drabbade växterna kommer antingen att växa långsamt, eller deras tillväxt kommer att stuntas helt. Du kan också inse att bladen blir mindre än normalt. Om du märker att dina växter inte växer ordentligt kan det innebära en kvävebrist, låg surhet, eller en hög mängd lera finns i din jord.

Färgglada blad

Medan du definitivt vill att dina blommor, frukter och grönsaker ska producera livfulla färger, vill du inte att dessa färger ska visas i bladen. De flesta växter har gröna blad, så om du märker att det finns någon missfärgning i dem, kan det innebära att din jord är ohälsosam. När dina blad gulnar på botten av växten kan kväve vara skyldig.

Mörkgröna eller lila snygga löv visas när det finns en fosforbrist. Suckrarna kan byggas upp i bladen och gör dem mörka färger. I vissa fall är problemet med att jorden inte har tillräckligt med fosfor. En annan anledning till att växterna inte får tillräckligt med fosfor kan vara jordens temperatur. Om jorden är för cool kan växten ha problem med att absorbera fosforen.

Inga Blooms

Kanske är ett av de enklaste symptomen att märka när dina blommor eller växter inte blommar. Trots allt, blommar inte på att plantera dem i första hand? Om jorden är skyldig kan det mycket väl vara att växten får för mycket kväve från jorden. Det kan finnas ett antal andra orsaker till att dina växter kanske inte blommar, men jorden kan eventuellt vara frågan.

Dåliga rötter

Jordproblem kan upptäckas genom att gräva ner till din växts rötter.Kväveutsläpp ger växter svaga rötter, vilket kan få dem att skaka över från att inte ha tillräcklig stabilisering. Rötter växer ibland annorlunda när de inte får rätt näring. Om rötterna är stubbiga, korta eller svullna kan det vara en indikation på ett överflöd av aluminium.

Strange Soil

Ibland måste du gå direkt till källan få svar. Om du märker marken där du har planterat ser inte rätt ut, så är det förmodligen inte.

För att testa det kan du ta en handfull fuktig mark och undersöka den. Försök att odla jordklumpen. Om jorden faller ihop omedelbart när du släpper ut ditt grepp är det förmodligen för sandigt. I det här fallet kan vattnet röra sig för snabbt och plantorna kan torka ut. En jordklump som inte lätt skiljer sig ifrån varandra när man uppmanas är förmodligen hög i lera. Lera gör ofta din mark knäckt och torr utseende. När man tittar på din jord är en indikator på dålig luftning vattenpölar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: En stund på jorden med Sign Up.