Säkerhet Bekymmer För Att Bygga Runt En Lastbärande Vägg


Säkerhet Bekymmer För Att Bygga Runt En Lastbärande Vägg

A lastbärande vägg är en viktig funktion i hemmet eller i vilken byggnad som helst. Det är viktigt och måste behandlas med stor omsorg. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga problem, till och med så extrema som byggnaden kollapsar. När man gör något byggnadsarbete är det viktigt att veta vilka lastbärande väggar i en byggnad och behandla dem med lämplig omsorg och respekt när man gör något annat arbete.


A lastbärande vägg är en viktig funktion i hemmet eller i vilken byggnad som helst. Det är viktigt och måste behandlas med stor omsorg. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga problem, till och med så extrema som byggnaden kollapsar. När man gör något byggnadsarbete är det viktigt att veta vilka lastbärande väggar i en byggnad och behandla dem med lämplig omsorg och respekt när man gör något annat arbete.

Vad laddar lagringsmuren?

Varje byggnad måste ha det som kallas strukturell integritet. Detta ges av de bärande väggarna. De stöder takets vikt och de övre våningarna i byggnaden.

Husets ytterväggar kommer alltid att vara lastiga, till exempel när de fördelar takets vikt. Inom ett hus kommer det att finnas minst en lastbärande vägg som stöder golvets vikt ovanför den och hjälper till att sprida den vikten.

Identifiering av lastbärande väggar

Förutom de yttre väggarna, som alltid ska vara lastbärande, är det viktigt att identifiera lastbärande väggar innan de gör något arbete. Om du tittar i källaren och ser en stråle ovanför en vägg är den väggen bärande. Annanstans, om bjälkarna löper vinkelrätt mot väggen, är den väggen bärande.

Om du inte är säker på vilka väggar som är bärbara, ska du vara professionell, en konstruktionsingenjör som kan undersöka och ge definitiva svar.

Trappa

Om du planerar att sätta i en trappa, kommer det till exempel att skära i bjälkar. Det innebär att strukturens integritet försämras. För att ge den styrka som krävs för att hålla integriteten behöver du sätta i det som är känt som en trimmerbjälk som löper från ytterväggen till den bärande väggen. Detta ger den styrka som krävs för att hålla ordentligt stöd till golvet ovanför. När du gör något som kan påverka en lastbärande vägg måste du vara säker på att samma stödnivå kvarstår.

Arbeta på lastbärande väggar

Som regel bör du aldrig göra några ändringar på en lastbärande vägg. Dess position är inställd av en anledning och att ändra eller minska sin styrka är något du aldrig bör göra utan professionellt godkännande.

Alla byggnader är noggrant utformade. Att ändra en sak har effekter allt genom byggnaden och allt måste övervägas, med ersättning för spänningsnivå. Att ta in nya franska dörrar kräver till exempel en lintel som kan hjälpa till att fördela den vikt som annars skulle orsaka problem.

Säkerhet

När du arbetar på eller runt belastande väggar, gör det bara efter att ha pratat med en ingenjör eller arkitekt och håll dig nära planerna som har gjorts. Börja aldrig något arbete utan professionell vägledning och använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, särskilt en hård hatt.Genom att göra rikliga förberedelser och vara medveten om vad som behöver göras och var du minimerar eventuella problem som kan uppstå när man arbetar runt en lastbärande vägg.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Megastructures: Ringworlds.