Motstånd Svetsgrunder Förklaras


Motstånd Svetsgrunder Förklaras

Elektrisk Motståndsvetsning är svetsning av metaller med användning av el. Detta sker när värme skapas från strömets motstånd genom arbetsytorna från svetsprocessen. Denna värme smälter sedan metallerna och rapporterar dem tillsammans. Små plasar av smält metall bildar där det elektriska motståndet är störst.


Elektrisk Motståndsvetsning är svetsning av metaller med användning av el. Detta sker när värme skapas från strömets motstånd genom arbetsytorna från svetsprocessen. Denna värme smälter sedan metallerna och rapporterar dem tillsammans. Små plasar av smält metall bildar där det elektriska motståndet är störst. Det finns 2 typer motstånds svetsning: sömssvetsning och punktsvetsning.

Fördelar med resistanssvetsning

Elektriskt motståndsvetsning har ökat på grund av dess lägre föroreningsutgång och effektivare metoder. Användningen av resistanssvetsning indikeras i mindre projekt med tunnare metaller. Dessa metaller klarar inte höga värme- och elnivåer, men motståndsvetsning är mindre intensiv. Dessutom, eftersom mindre energi behövs, bidrar denna process till att sänka kostnaderna i verkstaden och elräkningen.

Nedbrytning av motståndssvetsning

Eftersom resistanssvetsning är konstruerad för lättare metaller, är denna process inte effektiv för tyngre metallplåtar. Dessutom, medan löpande kostnader är låga, kan utrustningen vara mycket dyrare än traditionella svetsmaterial.

Sömsvetsning

Som namnet antyder används denna typ av svetsning för att försegla sömmar i metaller. Två elektroder behövs för att skapa ström och tryck för att täta sömmarna. Elektroderna är formade i ett hjul för att göra sömmarna långa och kontinuerliga, förstärka dem och göra dem så starka som möjligt. Ofta kan processen med sömssvetsning göras med en maskin, vilket gör resultaten mer konsekventa såväl som snabbare. Stål och kopparrör genomgår motståndssvetsning för att skapa former som sedan kommer att användas i byggprojekt. Lågspänningsströmmen matas från en transformator och matas därefter till elektroden med tryck för att skapa sömmen.

Spotsvetsning

Används i mindre projekt och för reparationer kan fläckmotståndssvetsning hjälpa till med smidiga metallplåtar. Två elektroder gjorda av koppar används för att föra metallplåtarna ihop. Därefter passeras elektrisk ström mellan elektroderna och metallen för att svetsa dem ihop. Värmen från denna process skapar motstånd i metallen, som sedan binder arken samman. Det är viktigt att värmen inte appliceras för snabbt eller intensivt eftersom värmen borde förbli i mitten av metallen och inte på utsidan.

Andra potentiella typer av elektriskt motståndssvetsning inkluderar flashsvetsning, svetsning av svetsning och motståndsprojektionssvetsning. Blixtsvetsning uppstår när två metaller trycks ihop och sedan matas en elektrisk ström mellan dem. Den resulterande anslutningspunkten är fri från oxider vilket kan försvaga sömmen. Uppstartsvetsning sker när metaller tas till höga temperaturer och inga extra svetsmaterial läggs till punkten.Motståndsprojektionssvetsning uppträder vid dubbar, muttrar eller andra höjda punkter.

Motståndsvetsning hjälper till att gå med i metaller tillsammans med elektrisk ström, vilket skapar värme som leder till färdiga bitar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Förklaring motstånd .mp4.