Byte Av Skorstenar För Ökad Skorstensdjup Effektivitet


Byte Av Skorstenar För Ökad Skorstensdjup Effektivitet

Chimney draft är viktigt vid underhåll av en öppen spis och skorsten. Skorstenskonstruktionen kan ökas och effektivt underhållas med en högkvalitativ fluefodral. En fluefodral serverar många olika ändamål. Först skyddar det ditt hem från brännbara gaser som sipprar från skorstenen till andra rum i huset.


Chimney draft är viktigt vid underhåll av en öppen spis och skorsten. Skorstenskonstruktionen kan ökas och effektivt underhållas med en högkvalitativ fluefodral.

En fluefodral serverar många olika ändamål. Först skyddar det ditt hem från brännbara gaser som sipprar från skorstenen till andra rum i huset. Därefter skyddar ett avfallsskydd mot murverkets insida på skorstenen från frätande skador från kemikalierna i rök. Äntligen kan en flänsfodring öka skorstenens utkastseffektivitet.

Vad är skorstenens utkast?

Skorstenskonstruktion är processen för varmluft som passerar genom rökgasen och ut ur skorstenen. Skorstensutkast är nödvändigt eftersom det är sättet att den heta och förorenade luften från din brinnande eld kommer undan ditt hem. Utan skorstenutkast brinner en eld i din eldstad i mitten av ditt hus. Röket kommer inte att dras upp en skorsten men kommer helt enkelt fylla rummen. Detta skulle ge ett fruktansvärt problem. Skorstenar är konstruerade så att den heta, smutsiga luften kan sugas inifrån ditt hem.

Skorstensdjup kan både ökas och minskas av förhållandena inne i skorstenen. Om det finns blockeringar eller om skorstenens strukturella integritet är ifrågasatt sänks skorstensutkastet vanligtvis. Det betyder att röken inte avlägsnas från rökgasen med tillräcklig effektivitet. Sugningen eller dragningen av luften är inte tillräckligt stor för att övervinna motståndet. En ljudfluga, med en jämn invändig yta, är den optimala miljön för att öka utkastets effektivitet. När skorstensdjupet är optimerat sugs röken från en eld i din eldstad in i rökgasen och kommer att dras ut genom öppningen i toppen av skorstenen.

Hur kan en Flue Liner öka skorstenens effektivitet?

Byte av eller installera en ny rökdämpare är ett av de bästa sätten att öka skorstenens utkastseffektivitet. En skorsten är en murverkskomponent. Det finns tegelstenar som läggs på murbruk. Över tiden kan sömmarna mellan tegel och murbruk börja separera. När detta händer är skorstenens utkast äventyras eftersom luften nu kan utvisas på olika ställen.

Föreställ dig ett halm med ett hål i det. Det är svårt att dra vatten genom halmen. Detta är fallet eftersom vattnet kan komma undan halm innan det når toppen. Även när du maximerar kraften i vilken du försöker dra vattnet från halmen, kommer du inte att få ett fullt flöde av vatten. Så här fungerar din skorsten. Om luften kan fly genom sprickor och små hål i skorstenen, kommer utkastet att sakta ner.

En luftrör stoppar denna utsläpp av luft och gör att luften kan dra sig ur skorstenen med ökad effektivitet. När en ny rökdämpare är installerad, presenterar den en definierad väg för att luften ska kunna resa.Det finns inget sätt för luften att undkomma skorstenen och därför kommer den att dra med större kraft och effektivitet. Några rökrörsystem kräver också att de kan reparera eventuella strukturella skador på skorstenen. Detta uppnås vanligtvis vid användning av en gjutformad typ av liner som använder hällbetong för att leda rökröret från insidan.

En flänsfodral är avgörande för att din eldstad och skorsten fungerar effektivt.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Byt ut din gamla kamin mot en ny.