Ersätta Kökslåda Hårdvara I 7 Steg


Ersätta Kökslåda Hårdvara I 7 Steg

Vad du behöver Om ditt bostadsredskapsprojekt innebär att du byter ut köksmatningsutrustning, kommer du att vara glad att veta att detta är ett av de enklaste jobben att göra. Oavsett om det är knoppar eller handtag, glidsystemet eller båda, tar det ingen tid alls. Innan du börjar med projektet måste du ta korrekta och noggranna mätningar av alla lådor och mellanslag du ska arbeta med.


Vad du behöver

Om ditt bostadsredskapsprojekt innebär att du byter ut köksmatningsutrustning, kommer du att vara glad att veta att detta är ett av de enklaste jobben att göra. Oavsett om det är knoppar eller handtag, glidsystemet eller båda, tar det ingen tid alls.

Innan du börjar med projektet måste du ta korrekta och noggranna mätningar av alla lådor och mellanslag du ska arbeta med. Köp önskad hårdvara när du matchar eller samordnar färger eller metaller. Det finns hundratals alternativ, så tänk på vad som matchar resten av ditt köksinredning. Tänk på vad som är enklast att hantera för alla familjemedlemmar (knopp eller hantera stil). Om du behöver byta glidskivorna för lådorna borde du först göra det innan du byter ut den externa hårdvaran. Följ dessa enkla steg.

:

Steg 1 - Ta bort lådan

Ta lådan helt ur det gamla glidsystemet.

Steg 2 - Ta bort lådglidningen

Ta bort gliden från insidan av lådutrymmet med hjälp av din borr och rätt bit. Du kan använda din skruvmejsel om du inte kan få borren i utrymmet. Det kan hända att du måste ta bort den glid som är fastsatt på lådan samt gliden som är fastsatt på insidan av skåpväggen. Det rekommenderas att du byter ut båda bitarna när de kommer ihop.

Ta bort lådans styrsystem från utsidan av lådan.

Steg 3 - Målarlådan (tillval)

Detta steg är om du målar när du byter ut. Se till att lådan och lådutrymmet är ordentligt rena och slipade. Måla önskad färg.

Steg 4 - Åtgärd inuti tråden

Använd din nivå och mätband genom att ta noggrann och jämn mätning på insidan av lådan eller skåputrymmet där du ska installera ny glid. Mäta och rikta upp även styrspåren på lådan själv.

Steg 5 - Fäst ny glid och spår

Fäst de nya glid- och styrspåren, var noga med att kontrollera din justering innan skruvarna skruvas fast.

Lämna låda för att byta ut knoppar eller dra eller handtag.

Steg 6 - Ta bort den yttre hårdvaran

Ta bort gamla knappar, dra eller hantera med skruvmejsel eller borr och bitar.

Steg 7 - Borrhål

Om du har valt att inte måla lådorna kan du använda de gamla hårdhålen som guider. eller använd ditt mätband och nivå för att markera nya borrhål med din penna om du har nymålade lådor.

Steg 8 - Installera ny maskinvara

Fäst din nya maskinvara med borren eller skruvmejseln

Videoklipp Relaterade Artiklar: 13 Declutter Kitchen ideas from dollar store.