Reparera Kedjesågsdelar: Tips Och Information


Reparera Kedjesågsdelar: Tips Och Information

När det gäller reparation med motorsågsdelar är det viktigt att förstå de olika delarna och hur de fungerar, eftersom delar kan behöva bytas ut på grund av slitage. Här är några uppgifter om de vanligaste delarna för en motorsåg så du vet vilka som ska användas vid reparationer. Chain Catcher En kedjespärare är ett skydd av plast eller metall som förhindrar en trasig kedja, kedjor eller en spärrad kedja från att flyga från kedjestången och skada användaren.


När det gäller reparation med motorsågsdelar är det viktigt att förstå de olika delarna och hur de fungerar, eftersom delar kan behöva bytas ut på grund av slitage. Här är några uppgifter om de vanligaste delarna för en motorsåg så du vet vilka som ska användas vid reparationer.

Chain Catcher

En kedjespärare är ett skydd av plast eller metall som förhindrar en trasig kedja, kedjor eller en spärrad kedja från att flyga från kedjestången och skada användaren.

Svänghjul

Svänghjulet styr motorns varvtal och hjälper till att hålla motorn sval. Den befinner sig på motorsäkringen i motorsågen.

Koppling

Kopplingen är den enhet som förbinder kontrollerna som kör en motorsåg. Den är fastsatt på kedjehjulet.

Dekompressionsventil

Det här är en viktig del av motorsågen eftersom det hjälper till att frigöra komprimering, vilket gör det möjligt för kedjesågsmotorn att starta.

Anti-vibrationshantering

Ett anti-vibrationshandtag rekommenderas starkt av arbetsmiljöbyrån för att minska den ergonomiska stress som appliceras på användarens händer och armar när man kör en motorsåg.

Handskydd

En handskydd är en anordning som skyddar en användare från en backning, en handling där kedjesågens spets träffar ett föremål som gör att sågen ska ryckas bakåt. Handskyddet ligger mellan handtaget och kedjan, vilket gör att kedjan inte kommer i kontakt med användaren.

Motorljuddämpare

Motorns ljuddämpare är en apparat som minskar driftsljud från en arbetssädesåg.

Kedjebälte

Detta är en säkerhetskomponent som lagts upp i lag 1995. Dess funktion är att stoppa kedjan i händelse av en återgång, vilket förhindrar att kedjan skadar användaren.

Spjäll

Gasreglaget reglerar varvtalet (varv per minut) genom att öka eller minska mängden bränsle som tillförs motorn. Kedjesågen stannar när gasen släpps.

Spjällslåsning

Spjällslåsningen är en mekanism som är konstruerad för att förhindra att gasreglaget aktiveras. Samtalet måste tryckas manuellt för att kunna använda gasreglaget.

Chain and Cain Bar

Kedjesågkedjan och kedjestången kombineras för att utföra skärningsaktiviteten för motorsågen. Dessa kommer i olika storlekar och har olika skärstilar som utför olika skärningsarbeten.

Motordelar

Det finns en mängd olika motorsågmotorer att överväga vid reparationer. Några av dessa inkluderar olika tändkomponenter som tändningsbrytare, ledningar och dödsbrytare. Motorn har också en förgasare som består av flera delar samt ventilationsaggregat och filter. Bränsleledningen för motorn har delar som även innehåller filter och packningar.En viktig del av motorn är kedjehjulet som fästs till skärkedjan och driver sågen och är en del som kan behöva bytas ut när den är sliten.

Se alltid bruksanvisningen som följer med sågen du köper för att identifiera specifika motorsågsdelar.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to GROW YOUR NAILS FAST*!!! (actually helpful information).