Qucik Råd Om Förbättrad Säkerhet För Spilloljaugnar


Qucik Råd Om Förbättrad Säkerhet För Spilloljaugnar

Läs detta råd om hur du förbättrar säkerheten hos din oljeolja. Först spänn oljan för att ta bort så mycket förorening som möjligt. Använd ett elsystem (i huvudsak oljebaserade batterier, som lockar otäcka grejer till anoden eller katoden) som rengör olja. Du kan arbeta med en högvärmeugn, som inte bara ger hög värme utan också maximal luftflöde.


Slutligen kan du ändra ett katalysatorsystem för att fungera med ditt system, så att eventuell avgas som kommer från ditt system städas. Kom bara ihåg att katalysatorerna är heta, så de borde ha egna stenbäddar, som ligger borta från tändkällor.

Videoklipp Relaterade Artiklar: The Thinning.