Förhindra House Mögel Tillväxt Genom Fuktkontroll


Förhindra House Mögel Tillväxt Genom Fuktkontroll

Vad du behöver Om husmögel har varit ett vanligt problem i ditt hem kanske du undrar hur du ska förhindra det. Om så är fallet kan det intressera dig att lära dig att det är ett bra sätt att förhindra tillväxten av mögel i huset när det gäller att kontrollera fuktigheten i ditt hemma mögelområden. Steg 1 - Öppna dörrar och fönster Ett av de enklaste sätten att förhindra att mögel bildas är att regelbundet öppna dörrarna och fönstren i alla delar av ditt hem som är benägna att mögelinfestation.


Vad du behöver

Om husmögel har varit ett vanligt problem i ditt hem kanske du undrar hur du ska förhindra det. Om så är fallet kan det intressera dig att lära dig att det är ett bra sätt att förhindra tillväxten av mögel i huset när det gäller att kontrollera fuktigheten i ditt hemma mögelområden.

Steg 1 - Öppna dörrar och fönster

Ett av de enklaste sätten att förhindra att mögel bildas är att regelbundet öppna dörrarna och fönstren i alla delar av ditt hem som är benägna att mögelinfestation. Mögel trivs i slutna, dåligt ventilerade miljöer, varför dess benägenhet att visas i badrum, vindar och källare. Att hålla dörrarna och fönstren i dessa områden åtminstone delvis öppna kan göra en överraskande lång väg i bekämpningen av mögel och bidra till en jämn ventilation som dessa områden kräver. För badrum är det speciellt rekommenderat att du håller dörren öppen när duschen används, vilket gör att fukt-tung ånga som produceras med varma duschar gör en snabb utmatning. Dessutom, om mögeltillväxt har varit känd för att förekomma i något av dina hem skåp eller skåp, gör en punkt att regelbundet hålla dem öppna också.

Steg 2 - Använda fläktar

Fläktar kan vara ett mycket användbart verktyg för att förhindra tillväxten av husmögel. En ständigt igång takfläkt kan göra ett bra jobb att kontrollera fuktighetsnivåerna i källare och vindar, eftersom de flesta källare och vindar inte har fönster. Men många vindar är inte upp till koden för installation av takfläktar, så var noga med att kontrollera hos en entreprenör innan du försöker sätta takfläkt på din vind Dessutom kan elektriska fläktar vara mycket effektiva i dessa områden. I många hem kan källare och vindar bli obehagligt fuktiga under sommarmånaderna, vilket gör dem till de främsta platserna för mögelbildning, så se till att alla fans som är placerade i dessa områden konsekvent konsekvent.

Fönsterfläktar kan vara mycket effektiva för att kontrollera ditt badrums fuktighetsnivåer, speciellt när det gäller fuktbelastad ånga som produceras av varma duschar. När din dusch är i bruk ställer du bara in fläkten till "avgaser". Detta kommer att se till att ångan gör omedelbar avgång från ditt badrum och stannar inte för att producera fukt. Nackdelen med ett badrumsbaserat fönsterfläkt är att det står att släppa in kall luft under vintermånaderna. Fönsterfläktar kan också användas för att styra luftfuktighetsnivåerna i källare och vindar som har fönster.

Steg 3 - Använd luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater är förmodligen det bästa, om än dyraste, sättet att kontrollera ditt hem fuktighet. Medan både fönsterbaserade och bärbara luftkonditioneringsaggregat kan användas i badrum rekommenderas det fortfarande att du håller dörren åtminstone delvis öppen när duschen används.Eftersom många källare och vindar inte har fönster, har bärbara AC-enheter en tendens till att fungera bäst inom dessa områden. Med tanke på det höga priset på de flesta bärbara enheter är det ibland mer kostnadseffektivt att ha Windows installerat i källare eller vindar, så att du kan använda fönsterbaserade enheter i dessa områden.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Ensto.