Förhindrande Av Skadliga Blomkålsjukdomar


Förhindrande Av Skadliga Blomkålsjukdomar

Blomkål växter kan utveckla ett antal sjukdomar, såsom svartrot, svartben, blomkålsmosaikvirus och mögel. Bladplatsen orsakas av en svampinfektion och spridas av sporer; clubroot, en annan svampinfektion, resulterar i stunting. Dunkig mögel är ett annat vanligt problem, och detta utvecklas på blomkålen efter skörd-nyligen resistenta stammar har utvecklats.


Blomkål växter kan utveckla ett antal sjukdomar, såsom svartrot, svartben, blomkålsmosaikvirus och mögel. Bladplatsen orsakas av en svampinfektion och spridas av sporer; clubroot, en annan svampinfektion, resulterar i stunting. Dunkig mögel är ett annat vanligt problem, och detta utvecklas på blomkålen efter skörd-nyligen resistenta stammar har utvecklats. Bakteriell eller svart rutt påverkar blomkål på allvar.

Förebyggande av sjukdomar

Växtrotation är avgörande för att förhindra de vanligaste sjukdomarna hos blomkålplantor. För bästa möjliga chans att undvika återinfektion genom rotation, är det viktigt att man inte odlar några av blomkålens relationer, såsom sprit, kål, broccoli och kale. Håll blomkålen och dess relationer borta från alla områden som har blivit odlade blomkål under de senaste tre åren.

Bakteriell rutt kan förebyggas genom att man undviker skador på blomkålen och förvarar i svala områden. Fröer kan också behandlas med varmt vatten för att döda svartrot och andra bakterieinfektioner. Varmvattenbehandling kan begränsa spiring, men detta kan lösas genom att såga extra frön.

Det är också möjligt att köpa en rad olika resistenssorter som kan hjälpa dig om du har ett särskilt problem med en sjukdom. Kalkning av marken på marken kan hjälpa till att förebygga svampinfektioner.

Videoklipp Relaterade Artiklar: (11 ).