Förhindra Båtpropellerventilation


Förhindra Båtpropellerventilation

Om du vill behålla din båtpropellern så att den fungerar, måste du vara medveten om propellventilation och hur man förhindrar det. Den här artikeln förklarar denna båtskada och innehåller tips om hur man förhindrar det. Identifiering av båtpropellerventilation Ventilation är det förhållande där luften på ytan eller avgasen sugs in i dina propellerblad.


Om du vill behålla din båtpropellern så att den fungerar, måste du vara medveten om propellventilation och hur man förhindrar det. Den här artikeln förklarar denna båtskada och innehåller tips om hur man förhindrar det.

Identifiering av båtpropellerventilation

Ventilation är det förhållande där luften på ytan eller avgasen sugs in i dina propellerblad. När detta sker, saktar din båt, samtidigt som motorvarvtalet snabbt ökar. Båtsymptom på den kan innefatta instanser av snäva svängningar, en motor monterad alltför högt på din spindel eller över trimning av sterndrive eller utombordsmotorn.

Skötseltips

Undersök din propellor konsekvent för döda blad, nicks och valsade tips. Eventuell avvikelse från vad som är normalt kan leda till sämre prestanda och orsaka skadliga motorns skadliga vibrationer.

Håll båten ren

Smuts och smuts är en ledande orsak till minskad båtprestanda. Därför vara ute efter en nedsmutsad båtbotten som kan avslöja marin tillväxt, havskräftor i havsvatten samt ackumulerad slim, smuts, kalk och annat sådant material. Konsekvent båtrengöring, särskilt under båtperioden, kan hjälpa till att avvärja problem med båtpropeller.

När du väl förstår båtpropellventilationen, och sedan handlar om att behålla och städa din båt, kommer du att göra ditt bästa för att förhindra detta vanliga mekaniska problem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Boating Tips: The Difference Between Cavitation and Ventilation.