Förberedelse För Att Installera En Nyckelring


Förberedelse För Att Installera En Nyckelring

En nyckelfärdig dödbolt kan enkelt installeras i antingen en befintlig dörr med en deadbolt eller i en ny dörr som en ny deadbolt. Den keyless deadbolt kan vara ett utmärkt svar för familjer med barn som inte vill inhysa sina barn med att bära hemnycklar eller ta chansen att en nyckel försvinner och en främling får tillgång till sitt hem.


En nyckelfärdig dödbolt kan enkelt installeras i antingen en befintlig dörr med en deadbolt eller i en ny dörr som en ny deadbolt. Den keyless deadbolt kan vara ett utmärkt svar för familjer med barn som inte vill inhysa sina barn med att bära hemnycklar eller ta chansen att en nyckel försvinner och en främling får tillgång till sitt hem.
Välj din låskod i förväg
Innan du installerar nyckellåset bör du välja en låskod i förväg och slå in den i låset. Vissa företag kommer att tillhandahålla denna tjänst för dig om du beställer låset online. Innan du installerar deadbolt, se till att koden du har valt fungerar och låset både låser och låser upp. Om det av någon anledning inte fungerar, följ sedan anvisningarna för låset och försök att skriva in en ny kod.
Förbereda dörren
Om dörren redan har en befintlig deadbolt, ta bara bort deadbolt från dörrens övre hål. Den nya nyckelfria deadbolten kommer att installeras i topphålet och du kan installera en ny spak i det nedre hålet som kommer att lämnas när du helt tar bort den gamla deadbolt. Många nyckelfärdiga dödbolagsföretag rekommenderar att man installerar en hävarm eller ett överdimensionerat dörrhandtag så att du enkelt kan öppna dörren omedelbart efter att ha slagit in i låskoden.
Nödlösa inlösenlöften är ett enkelt sätt att ta itu med säkerhetsproblem för husägare. Denna typ av deadbolt rekommenderas dock inte för alltför tjocka dörrar eller för dörrar som är avsedda att användas vid nödutgångsdörrar, eftersom det är lätt att glömma inmatningskoden under en nödsituation.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Installera DIM-01.