Dammvattentest Säkerställer Damm Ekosystemhälsa


Dammvattentest Säkerställer Damm Ekosystemhälsa

Testa ditt dammvatten är ett viktigt steg för att hålla din damms ekosystem frisk och fri från oönskade delar. Nedan följer några bra information om varför du ska testa, hur ofta du ska testa, de kit du kan köpa och vilka kemikalier som är viktiga för att eliminera från din damm. Förebyggande Regelbunden testning kan förhindra potentiella problem innan de blir okontrollerbara.


Testa ditt dammvatten är ett viktigt steg för att hålla din damms ekosystem frisk och fri från oönskade delar. Nedan följer några bra information om varför du ska testa, hur ofta du ska testa, de kit du kan köpa och vilka kemikalier som är viktiga för att eliminera från din damm.

Förebyggande

Regelbunden testning kan förhindra potentiella problem innan de blir okontrollerbara. Om du testar din damm och märker ett eventuellt problem kan du vidta åtgärder för att säkerställa dammens övergripande hälsa. För det mesta är det mycket billigare att förhindra ett eventuellt problem än att behöva åtgärda ett.

Hur ofta testas

Om du bestämmer dig för att regelbundet testa vattnet i vattnet är det en bra idé att testa varje vecka. Du kan spåra veckotesterna på ett kalkylblad eller en bit av papper. Detta kommer att illustrera de frekventa problem som ska behandlas. För extra skydd och s, kontrollera din damms vatten dagligen. Även om detta inte är nödvändigt kan du vara säker på att något problem kommer att fångas tidigt tack vare din vaksamhet.

Förpackade testpaket

Många dammägare njuter av testkitternas lätthet. Du hittar provkit för både Koi-dammar eller trädgårdsdammar. Kitsna är relativt billiga, går runt $ 10 och kan användas i cirka 30 gånger innan de behöver bytas ut. När du köper din kit måste du dock vara säker på att satsen innehåller alla de element som kan vara närvarande i din damm, som ammoniak, pH-nivåer, nitrit, temperatur, klor och koppar.

Ammoniak
Ammoniak är naturligt förekommande, speciellt om du har fisk. Ammoniaken släpps ut i vatten när fiskens avfall sönderfall. Ammoniak är dödligt för fisk om nivåerna får byggas upp.
pH-nivåer
pH-nivåerna kan kraftigt påverka din damms livstid. Om nivåerna är för höga kommer plantorna och organismen att omedelbart lida. Om nivåerna är för låga, kommer ammoniak inte att omvandlas till nitrater lika lätt. Hur som helst måste det lösas mycket snabbt för att säkerställa hälsan i din damms ekosystem.
Nitrit
Medan du behöver hitta en viss nivå av nitrit i din damm, kan nivåer som är för höga låta alger överpopulera i din damm. Alger matar på nitrit och kan blomma lätt med näringsämnen i överflöd.
Temperatur
Beroende på livslängden i vattnet är vattnets temperatur lika viktig som de övriga elementen. Temperaturen kan altar syrgasnivån i dammvattnet och därigenom påverka allt liv som lever inom. Hela livet i din damm kommer att dra nytta av regelbunden temperaturprovning.

Koppar

Om du har kopparrör eller märkspennor i din damm ska du också testa kopparnivåerna. Koppar kan skada dina fiskar och kan skada växterna i din damm.
Klor
Om ditt vatten levereras av något annat än en personlig brunn, är det en bra idé att testa för klornivåer. Klor kommer att döda alla bakterier i dammen, inklusive de som är nödvändiga för att upprätthålla ett hälsosamt ekosystem.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Elevens Val - Film.