Polyuretanlim Tips För Träbearbetning Projekt


Polyuretanlim Tips För Träbearbetning Projekt

Du kan använda följande polyuretanhäftande tips för träbearbetningsprojekt för att säkerställa stark och snabb bindning av trä, samtidigt som du utnyttjar dess träförädlingsegenskaper. Även om det är något dyrare än traditionella träklister, är polyuretanklister också vattentätt. De binder starkt två till skillnad från ämnen och kommer att förbli effektiva (hållbarhetstid) upp till ett helt år.


Du kan använda följande polyuretanhäftande tips för träbearbetningsprojekt för att säkerställa stark och snabb bindning av trä, samtidigt som du utnyttjar dess träförädlingsegenskaper. Även om det är något dyrare än traditionella träklister, är polyuretanklister också vattentätt. De binder starkt två till skillnad från ämnen och kommer att förbli effektiva (hållbarhetstid) upp till ett helt år.

Slutkorn till slutkorn

Polyuretanklister fungerar bra för limning av träslag med korn som löper parallellt med varandra, till exempel limningskivor tillsammans för bordsskivor eller för att göra breda skivor. Dess verkliga styrka har visat sig under limning av trästycken ihop, där en ändfog kommer att stöta mot ett annat träslag, eller limma ändfogar ihop. Detta är en ledd som kan misslyckas under stort tryck, men inte lika lätt när polyuretanklister används.

Den expanderande naturen av polyuretanlim gör bättre ände till änden, eftersom dessa leder tenderar att dra in limet i fibrerna, vilket ger en solid, vattentät och självfyllande fog.

Fylla på fogar

Ofta förekommer oönskade mellanrum mellan lederna när man bygger möbler eller andra träbearbetningsprojekt. På grund av den växande naturen av polyuretan när den torkar, fylls det naturligt i små luckor mellan lederna utan att använda vanliga träfyllmedel eller träkitt. Detta attribut av polyuretanlim är speciellt användbart för reparation av äldre möbler där lederna har slits ned och luckor har uppstått mellan snickerier.

Sand och Stain

Tack vare polyuretanklisters klyftfyllnad, kan lederna slipas smidigt och ger utmärkt snickeri. Dessutom kommer detta klister lätt att acceptera fläckar och tillåta fullständig blandning av snickeri. Det här är inte att säga att det är idiotsäkert och kommer att kompensera för svåra fogar eller slarvigt arbete. Det kommer emellertid att gå långt mot att täcka upp och kompensera för mindre snickerifel och undvika behovet av fyllmedel som faktiskt uppmärksammar små luckor och mellanrum mellan lederna.

Vattentäta applikationer

Även om det traditionella limet för många vattentäta applikationer har varit epoxier, tillverkar många tillverkare av polyuretanlimmer sina produkter för båtbyggnad och vattentätt användning. Efter mycket testning kan även epoxiproducenter inte klara av standardpolyuretanklister som helt vattentäta. Ett annat plus är att det är ett enda applikationslim, till skillnad från de traditionella tvådelade epoxierna som traditionellt används för båtbyggnads- och vattentätningsapplikationer.

Sticks to Anything

Ett annat stort plus av polyuretanlim är att det klibbar till ett stort antal olika och olika material.Där traditionella lim har haft separata nischer på marknaden används polyuretan som ett mer universellt lim med ett brett spektrum av applikationer. Det finns viss kontrovers mellan några av de mer traditionella "träbearbetningslimerna" och de nya polyuretanerna, och det har varit olika tester av båda produkterna, var och en med olika resultat. Som med de flesta traditioner finns det några som kommer att motstå den nyare tekniken för polyuretanlim, men det som är obestridligt är att det utför åtminstone såväl som det som för närvarande finns på marknaden, om inte bättre i vissa fall.

Videoklipp Relaterade Artiklar: How to Make Branding Iron #1 | DIY | Wood and leather cauterization.