Olive Tree Skötsel Och Underhåll


Olive Tree Skötsel Och Underhåll

Olivträd är unika vintergröna träd med en anmärkningsvärt lång livslängd som kan sträcka sig över drygt 500 år. Ett friskt moget olivträd kan växa upp till 50 meter högt och sprida sin baldakin till 30 meter bred. Native till kustregionerna i Medelhavsbassängen, de kräver varma, soliga och relativt torra förhållanden att trivas.


De kan odlas i USDA planteringszon 8 och däröver. I svalare områden kan dvärgolivträd odlas i ett växthus eller en solig plats inomhus.

TIPS: Vår expertis för trädgårdsskötsel, Susan Patterson, tillägger att "gråtande olivträd är bäst lämpade för behållare."

Plantering

Välj en plats som tar emot minst 6 timmars solstrålar om dagen. Marken ska vara alkalisk, väl dränering och rik på organiskt material.

Vattning

Måttlig vattning bör göras för att säkerställa att marken är fuktig men inte vattenloggad under växtsäsongen. På vintern behövs ännu mindre vattning.

Gödning

Gödselmedel bör systematiskt appliceras på marken. Det är bäst att använda ett gödningsmedel med gott kväveinnehåll. Gödselmedel ökar trädets hälsa och främjar ett hälsosamt utbyte av oliver. Under hela växtsäsongen, ge träden en vätskefoder varje månad.

Beskärning

Korrekt beskärning av träden uppmuntrar till ökad tillväxt och förbättrar trädens utseende. Grenar ska klippas vid lövnoderna.

TIPS: Susan rekommenderar, "Rengör beskärningsverktyg i väteperoxid innan du klipper ditt olivträd."

Sjukdom och skadedjur

Håll en vaksam vakta över dina olivträd för eventuella tecken på sjukdomar. Svampsjukdomar är särskilt vanliga och man måste ta hand om att inte använda smittade sår vid beskärning. Det är bäst att ta bort smittade grenar, och till och med hela träd om det behövs.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Copy of Creating Bonsai from an Olive Tree Stump.