Lås & Säkerhet Maskinvara, Lås & Dörrvred


Lås & Säkerhet Maskinvara, Lås & Dörrvred

Vad du behöver A mortise lock ersättning är ganska lätt att slutföra och kräver mycket lite skicklighet. Det tar dock mycket tålamod. Ett spärrlås är låsmekanismen som är installerad mellan dörrvredarna inuti själva dörren. En gång i taget kommer låset att förstöra eller slita ut sig. Byte av ett låsskydd kräver endast en bra hantering av en hammare och en skruvmejsel.


Vad du behöver

A mortise lock ersättning är ganska lätt att slutföra och kräver mycket lite skicklighet. Det tar dock mycket tålamod. Ett spärrlås är låsmekanismen som är installerad mellan dörrvredarna inuti själva dörren. En gång i taget kommer låset att förstöra eller slita ut sig. Byte av ett låsskydd kräver endast en bra hantering av en hammare och en skruvmejsel.

Steg 1 - Ta bort knopparna och skruvarna

Först måste du ta bort båda sidorna på knopparna på dörren med en skruvmejsel. Om knopparna inte rör sig, använd en hammare och knacka runt basen på knopparna. Trycket från knockarna ska lossa båda knopparnas grepp. Använd en skruvmejsel, lossa först på silverplattan där låsfjädern ligger. Ta bort silverplattan.

Steg 2 - Ta bort det brutna låset

Använd en skruvmejsel genom att trycka på fjäderklämman och använd ett flikat kort för att hålla fast på lås så att det inte kommer att springa ut. När det här är gjort, plockar du långsamt och noggrant låslåset ut ur dörren. Denna procedur kan ta mycket tid och tålamod. Om låset inte släcks omedelbart, använd bakre delen av skruvmejseln och dra mitt på låsets mitt.

Steg 3 - Rengöring av den tomma låshålen

När låset har tagits bort måste det tomma utrymmet dammas av. Använd en ren fuktig trasa, torka försiktigt av de små bitarna av trä eller skräp kvar i hålet. Att ta bort trästyckena kvar i hålet skulle säkerställa en hårdare och bättre passform för att det nya låsningslocket ska installeras.

Steg 4 - Placera låset i hålet

Kontrollera att bytlåsarna har samma modell eller har samma storlek och storlek. De flesta av dessa lås har en bit cellotape runt fjäderklämman. När låset är snyggt monterat i hålet, placera en skruvmejsel genom fjäderklämmans hål för att hålla fast på den fjäder som fortfarande är tejpad. Med denna metod är du säker på att fjäderklämman kommer ut ur hålet ordentligt när tejpen är borttagen från låset. Dra långsamt ut bandet och använd skruvmejseln för att styra fjädern så det kommer inte helt enkelt att skjuta ut ur platsen.

Steg 5 - Ställ tillbaka silverplattan och knopparna

När låset har ställts in helt, placera silverplattan över fjäderklämman och skruva fast dem på plats. Då är det dags att placera rattarna på båda sidor om låset. Du har just installerat ett nytt mortise-lås.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Montera WC-beslag (SE), Habo Gruppen AB..