Micro Slip Blästring Vs. Slip Blästring


Micro Slip Blästring Vs. Slip Blästring

Abrasiv och mikrospridning använder luft för att tvinga små partiklar över en yta. Den kan användas inomhus och utomhus. Denna process kan grova, släta, polera, rengöra och forma en yta eller ett föremål. Den kan användas på en mängd olika material, inklusive: glas, sten, metall och plast. Det kallas även sandblästring och trycktvätt.


Abrasiv och mikrospridning använder luft för att tvinga små partiklar över en yta. Den kan användas inomhus och utomhus. Denna process kan grova, släta, polera, rengöra och forma en yta eller ett föremål. Den kan användas på en mängd olika material, inklusive: glas, sten, metall och plast. Det kallas även sandblästring och trycktvätt. Den typ av slipmedel som används vid sprängningsprocessen beror på storleken och typen av ytan som sprängs och de önskade resultaten. Den utrustning som används vid slipning av slipmedel sträcker sig från stora industrisystem till små bärbara maskiner. Operatören fyller sprängkabinet med slipmedelspartiklarna. Operatören kopplar skåpet till slangen med ett munstycke. Munstyckets storlek varierar beroende på applikationen. Operatören leder munstycket vid objektet och använder högtryckspartiklarna för att utföra det arbete som är nödvändigt.

Abrasiva partiklar

Det finns en mängd olika slipmedel tillgängliga för denna process. Några av dessa partiklar är bättre för miljön än andra. Det mest populära slipmedlet är kiselsand, men det är också det minst miljövänliga. Dammet som bildas av kiselsand kan orsaka andningssvårigheter om det inandas. Det finns också mineral-, metall- och syntetiska slipmedel som kan användas. Dessa partiklar skapar mindre damm och är mindre skadliga. Det finns några organiska partiklar tillgängliga. Dessa produkter inkluderar jordnötsskal och kärnor. Dessa produkter är bra för miljön och mjukare än de flesta andra slipmedel, vilket gör det möjligt för dem att arbeta utan att orsaka stor skada på en yta.

Absorberande sprängningsapplikationer

Abrasiv sprängning kan användas i en mängd andra tillämpningar. Denna sprängprocess används för att gravera stenmonument och skapa tredimensionella tecken. Det är vanligt att renovera ytan av gamla byggnader och skapa konstverk. Slipning av slipmedel är också en effektiv teknik för rengöring av alla typer av kommersiell och industriell tegelsten, sten och betong.

Mikroslipning

Denna process använder torra partiklar som tvingas genom ett litet munstycke. Det lilla munstycket kan skapa en fin ström av slipmedel. Den fina strömmen gör att operatören kan arbeta på mer detaljerade ytor och i mindre områden. Mikroslipning använder en ström som är tillräckligt bra för att skapa en penna-tunn linje. Den kan användas på känsliga ytor som glas och äggskal. Munstycket på micro abrasive system kan hållas eller monteras på en bänk för att möjliggöra en mer automatisk drift av enheten.

Säkerhet

Både slipande och mikroskärande sprängning kräver särskilda säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig skada under processen. Munstyckeens operatör bör bära skyddsögonslitage, arbetshandskar, andningsskydd, öronproppar, huva och hjälm för skydd.Eventuellt sandblåsningsjobb ska ske i ett välventilerat område. Om arbetet är gjort inomhus, var noga med att fönstren är öppna. Använd om möjligt en oscillerande fläkt inställd på låg hastighet för att cirkulera luften.

Videoklipp Relaterade Artiklar: Soda blästring.